Länet | Projektering av vårdcentrum i Lindesberg startar

By on 31 mars, 2016

Arbetet med att bygga ett vårdcentrum i Lindesberg kommer allt närmre start. Den 1 april väntas regionstyrelsens ekonomi-, service- och ägarutskott föreslå igångsättning av teknisk projektering av Lindesbergs vårdcentrum. Det ska innehålla vårdcentral, familjecentral och folktandvård. I anslutning till byggnaden bygger Lindesbergs kommun, via sitt fastighetsbolag, FALAB, trygghetsboende, äldrecentral och en galleria för butiker.

Projektet är ett samarbete mellan Region Örebro län och Lindesbergs kommun. Inflyttning beräknas ske årsskiftet 2018-2019.

Modernt och framtidsinriktat vårdcentrum
Vi bygger nu ett modernt och framtidsinriktat vårdcentrum i Lindesberg i samarbete med Lindesbergs kommun, och det har många fördelar, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), regionstyrelsens ordförande. För de olika verksamheterna, som vi och kommunen ska driva, finns stora möjligheter till nära samverkan som är en viktig del i en modern vård och omsorg. Här kommer samlokalisering av vård, tandvård, service och boenden ge stora fördelar för många Lindesbergsbor.

Samordningsvinster skapar ökad trygghet
En ny och centralt belägen vårdcentral i Lindesberg är bra för bygden och ökar tryggheten för många, säger Irja Gustavsson (S), kommunalråd, Lindesbergs kommun. En central och komplett vårdcentral innebär också hög tillgänglighet, också med hjälp av kollektiva färdmedel. Samordningsvinsterna är flera. Ett exempel är att vi får ett trygghetsboende i direkt anslutning till vårdcentralen vilket kommer att vara värdefullt. Ett samarbete med Region Örebro län i en sådan här viktig fråga är den bästa vägen för att nå ett bra resultat.

Fakta:
Tidplan: Teknisk projektering beräknas pågå från april 2016 till och med oktober 2016. Byggnation beräknas pågå från januari 2017 till hösten 2018. Inflyttning av verksamheterna bedöms kunna ske årsskiftet 2018-2019. Hela investeringen beräknas kosta 120 miljoner konor för Region Örebro län och 130 miljoner kronor för Lindesbergs kommun..

Region Örebro län kommer att äga byggnaden som innehåller vård och familjecentral medan kommunens fastighetsbolag, FALAB, kommer att äga byggnaden med boende, äldrecentral och butiker. En galleria är tänkt att binda ihop byggnaderna, visuella upplevelsen blir att allt är sammanflätat till en enhet.

Beslutet som regionstyrelsens ekonomi-, service- och ägarutskott väntas ta den 1 april innebär också att man föreslår regionstyrelsen att en avsiktsförklaring tecknas mellan Region Örebro län och FALAB, samt köp av del av fastigheten Kyrkberget 18:2 (marken som vårdcentrat ska byggas på) för en summa om cirka 1 700 000 kronor, och försäljning av Bägaren 13 (Lindesbergs vårdcentral) för en summa om 4 000 000 kronor.

Länet
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login