Länet | Regeringen, LO och Svenskt näringsliv vill öka antalet yrkesprogramsstuderande i Örebro län

By on 8 december, 2015

Regeringen, tillsammans med LO och Svenskt näringsliv, satsar över 30 miljoner kronor för att under 2016 lyfta fram yrkesprogrammens betydelse för såväl unga på väg ut i arbetslivet som för den nationella kompetensförsörjningen. I Örebro län en tredjedel av alla elever på ett yrkesprogram, något som nu regeringen vill få fler att göra. 

Gymnasieskolan ska förbereda unga för att kunna ta klivet ut i arbetslivet. Vi vet att unga som läst ett yrkesprogram snabbt kan ta de jobb som finns där ute. Därför är det viktigt att de ses som ett huvudalternativ för alla och inte som ett säralternativ för vissa, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic.

Samtidigt som många unga vittnar om att det är svårt att få jobb, uppger vartannat företag att det är svårt att hitta rätt arbetskraft och att var femte rekryteringsförsök misslyckas helt. Många av de yrken där det råder brist kräver en gymnasial yrkesutbildning. Det finns därmed en stor efterfrågan på de yrken som utbildas inom yrkesprogrammen. 

I Örebro län har bland annat utbildade maskinoperatörer, byggnadsplåtslagare och undersköterskor goda chanser till jobb. När fler unga väljer yrkesprogram räknar regeringen med att utbudet av arbetskraft med rätt kompetenser ökar och kompetensförsörjningen inom de yrkeskategorierna förbättras. Enligt SCB har sju av tio jobb ett år efter att de slutfört en yrkesexamen på gymnasiet.

De senaste åren har inneburit ett kraftigt sjunkande intresse bland unga att välja yrkesprogram på gymnasiet. Hösten 2008 började 35 procent av landets nybörjarelever ett yrkesprogram. Hösten 2014 hade andelen nybörjarelever minskat till 26 procent. I Örebro län går 32 procent av eleverna i gymnasieskolan på ett yrkesprogram.

Vi har ett gemensamt intresse av att stärka yrkesprogrammens kvalitet och attraktionskraft, så att fler unga blir intresserade av att läsa dem, säger Aida Hadzialic.

Inom industrin och inom vård- och omsorgssektorerna har kommuner, utbildningsanordnare och företag tillsammans utvecklat framgångsrika modeller för samverkan mellan skola och arbetsliv. Detta för att både öka attraktionskraften samt kvaliteten i relevanta utbildningar. Dessa initiativ är inspirerande för hur fler branscher ska kunna hitta sätt att utveckla samverkan mellan skola och arbetsliv. I november tog regeringen emot betänkandet ”Välja yrke” (SOU 2015:97), som innehåller flera förslag på hur samverkan mellan skola och arbetliv ska kunna stärkas. Betänkandet har nu skickats på remiss.

Om yrkesutbildningens år
Yrkesutbildningens år handlar om att göra en rad olika insatser för att stärka de gymnasiala yrkesutbildningarnas kvalitet och attraktionskraft. Exempelvis att ge möjligheter för elever i grundskolan att prova på yrken för att öka intresset eller att lyfta fram yrkeslärarna som en särskilt viktig grupp för att höja utbildningarnas kvalitet. Under året kommer dessutom yrkes-SM hållas i Malmö i maj och Euroskills, som är ett europeiskt yrkesmästerskap, hållas i Göteborg i december.

Länet
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login