Länet – Region Örebro län stödjer länets föreningar, organisationer och studieförbund

By on 30 november, 2016

Region Örebro län kommer under nästa år att stödja länsövergripande föreningar, organisationer och studieförbund med drygt 46 miljoner kronor. Det beslutade fokusnämnden för kultur, bildning och ideella sektorn vid sitt sammanträde den 30 november.

Totalt är det ungefär 90 organisationer som får stöd av Region Örebro län. Störst stöd får folkbildningen, där studieförbunden ingår, och idrottsrörelsen. Även sociala stödorganisationer, dit bland annat Örebro läns nykterhetsförbund och Kvinnohuset i Örebro hör, får del av stödet liksom kulturföreningar, ungdomsorganisationer, pensionärsorganisationer med flera.

”Vi är måna om föreningslivet”
Föreningslivet, studieförbunden och olika intresseorganisationer är viktiga för länets attraktivitet och utveckling. Nämnden träffar kontinuerligt föreningar och vi vill uppmärksamma det viktiga arbete som bedrivs, oftast på ideell basis. Ett starkt föreningsliv är centralt för demokratin och för ett samhälle som håller ihop. Vi är måna om föreningslivet, säger Bengt Storbacka, ordförande för fokusnämnden för kultur, bildning och ideella sektorn.

Tre temaområden

Vi har under hösten genomfört tre dialoger med föreningar och organisationer i länet. I år valde vi tre teman: barn och unga, integration samt kultur och hälsa. I organisationerna finns ett starkt samhällsengagemang och vi är imponerade av det arbete som organisationerna gör varje dag, för sina medlemmar och för andra, säger områdeschef Rikard Åslund.

Länet
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login