Länet | Stabil arbetsmarknad att vänta i mellersta Sverige under sommaren

By on 14 juni, 2016

Arbetsgivarna i Södermanlands, Västmanlands, Örebro samt Värmlands län förväntar sig en stabilt positiv sysselsättning under sommarmånaderna och sysselsättningstrenden är försiktigt optimistiska +3 procent. Prognosen är i stort sett densamma som förra kvartalet, men en ökning med 11 procentenheter jämfört med förra sommaren. Branschundersökningen för riket visar att de största jobbchanserna fortsatt finns inom finans-, fastighets- och konsultbranscherna samt hotell- och restaurangbranschen, som återigen har stor arbetskraftsefterfrågan efter en tid med nedslående jobbprognoser. Detta enligt Manpower Arbetsmarknadsbarometer som genomförs fyra gånger per år.

Sysselsättningstrenden (se fotnot) för mellersta Sverige är alltså +3 procent medan sysselsättnings­trenden för Sverige som helhet är +7 procent. Störst efterfrågan på arbetskraft rapporteras från storföretagen, där nästan varannan arbetsgivare bedömer att de behöver anställa under den kommande tremånadersperioden.

– Storföretagen rapporterar en stark uppgång, vilket bådar gott för den svenska arbetsmarknaden eftersom de finns på många orter i Mellansverige och även berör många olika typer av underleverantörer. Att den konjunkturkänsliga hotell- och restaurangbranschen förväntar sig en intensiv sommar är också positivt, säger Lars Forseth, vd för ManpowerGroup Sverige.

Hotell och restaurang på frammarsch
Bland de undersökta branscherna lämnar nio av tio en positiv sysselsättningsprognos, medan byggbranschen har lämnat en nollprognos. Starkast efterfrågan på riksnivå rapporteras precis som de fyra föregående undersökningarna från finans-, fastighets- och uppdragsverksamhetssektorn som ökar med fem procentenheter till tydligt optimistiska +23 procent. Störst ökning står dock hotell- och restaurangbranschen för: prognosen går upp 20 procentenheter både på kvartals- och årsbasis till höga +22 procent. Energisektorn går fortsatt relativt starkt trots en liten minskning mot förra kvartalet. Sämre ser det däremot ut för byggbranschen, där arbetsgivarna nu bedömer att sysselsättningen kommer att stå stilla under sommarmånaderna.

Stockholm och Uppsala backar rejält men uppåt i Skåne
Arbetsgivarna i fem av sex regioner lämnar positiva jobbprognoser inför det tredje kvartalet. Den enda negativa prognosen rapporteras från Stockholms och Uppsala län med sysselsättningstrenden -3 procent, en minskning med hela 16 procentenheter jämfört med förra kvartalet. Däremot kommer hoppfulla prognoser från Skåne med optimistiska +13 procent och från Norrland med +12 procent.

Fortsatt blandad bild globalt
Globalt rapporteras positiva prognoser från 40 av de 43 länderna. Få länder rapporterar mer betydande uppgångar samtidigt som flera länder, däribland stora ekonomier som Kina och Brasilien, fortsätter rapportera en nedåtgående sysselsättningstrend. De starkaste prognoserna globalt kommer från Indien, Japan, Taiwan och Guatemala. De svagaste rapporteras från arbetsgivarna i Brasilien, Italien och Schweiz.

Fotnot: Sysselsättningstrenden definieras som den andel arbetsgivare som tror att sysselsättningen ökar, minus den andel som tror att den minskar. Under det tredje kvartalet 2016 förväntar sig 11 procent av de svenska arbetsgivarna att öka antalet anställda, fyra procent förväntar sig att minska arbetsstyrkan medan majoriteten (84 procent) förutser en oförändrad sysselsättning. Sysselsättningstrenden för Sverige blir då +7 procent och när siffrorna justerats utifrån säsongsvariationer blir sysselsättningstrenden fortsatt +7 procent.

Länet
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login