Länet | Stadsodling skapar mångfald – utdelning av ungdomens naturstipendium

Av på 11 maj, 2015

Region Örebro län delar varje åt ut ungdomens naturstipendium på 10 000 kronor för att bland annat främja naturvården i länet och sprida kunskap om naturvård och naturvärden. I år går stipendiet till Stadsodlingen på Björkhyttevägen i Lindesberg där man skapat odlarglädje, integration och engagemang över generationsgränserna och där barnen visat ett stort intresse.

Stipendieutdelningen kommer att ske på Björkhyttevägen i Lindesberg, vid odlingarna måndag den 11 maj kl. 16.00.

Om stipendiet
År 2002 var det 100 år sen Erik Rosenberg föddes. Han var en av vårt lands främsta ornitologer och var även tidigt ute när det gällde att se sambanden mellan spridning av miljögifter i naturen och en ökande fågeldöd. Erik Rosenberg var också en viktig tillskyndare av och idégivare för att föreslå landstinget att inrätta en vilt- och naturvårdskommitté.

Region Örebro län vill med detta stipendium dels stimulera ungdomar till aktiva insatser för naturen i länet, dels bidra till att Erik Rosenbergs namn och viktiga arbete för naturskyddet inte faller i glömska.

Stipendiebeloppet är på 10 000 kr och delas ut årligen. Stipendiet kan sökas av ungdomar upp till 18 år som är bosatta i Örebro län. Ansökan kan göras enskilt eller i grupp, genom grundskola, förskola, naturskyddsorganisation eller annan förening. Den naturskyddsinsats som kan motivera stipendiet ska vara genomförd eller pågående samt omfatta åtgärder/projekt utförda inom Örebro län.

Insatsen för vilket stipendiet delas ut ska planeras och genomföras med följande utgångspunkter som grund:

  • Främja naturvården i länet genom praktiskt naturvårdsarbete. Att gynna växter och djur eller hela livsmiljöer.
  • Påverka opinionsbildning för ökade satsningar på naturvård och naturskydd.
  • Sprida kunskap om naturvård och naturvärden.

Årets stipendiemottagare
Kommittén beslutade att tilldela barnen vid Stadsodlingen på Björkhyttevägen i Lindesberg stipendiet 2014. Motiveringen är att engagemanget och glädjen uppkommit helt på barnens villkor och i deras bostadsmiljö. Arbetet ger inspiration till andra bostadsområden för hur man kan skapa odlarglädje, integration och engagemang över generationsgränserna, men där barnen tydligt visar ett stort intresse.

Eftersom det inte var odlingssäsong i december när beslutet togs har kommittén valt att vänta med att dela ut checken. Barnen har dock självklart fått beskedet innan.

Under dagen kommer politiker från Vilt- och Naturvårdskommittén också passa på att besöka Morskoga fågeltorn som tidigare fått bidrag för att tillgänglighetsanpassa tornet för rullstol. Med oss har vi Rikard Södergren som själv är rullstolsburen, men arbetar aktivt för att synliggöra de naturområden som gjorts tillgängliga för människor med funktionsnedsättning. Media är även välkomna att delta vid detta studiebesök eftersom tillgänglighetsfrågorna är viktiga för Region Örebro län.

Länet
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in