Länet | Superstarkt maj för regionen Mellan Sverige

By on 27 juni, 2016

Bygg och Järnindex redovisar försäljningsutvecklingen inom byggmaterialhandeln för hela landet, vi kan nu även introducera regionala jämförelsetal.

Bygg & Järnindex för maj visar på en uppgång med 12,5% för riket, regionen Mellan Sverige går fortsatt starkt och landar på en uppgång med hela 14,8%.

Ackumulerat ligger regionen på en försäljningsutveckling på 10,5% jämfört med rikets 9,2%. Regionen är därigenom, tillsammans med Västra Sverige, den region som har den bästa försäljningsutvecklingen hittills under 2016.

* Västmanland-, Uppsala-, Södermanland-,Östergötland-, Värmland- och Örebrolän

Ekonomi | Länet
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login