Länet | Sysselsättningsökning väntas i de mellersta delarna av landet

By on 8 mars, 2016

Arbetsgivarna i mittregionen Södermanland, Västmanland, Närke och Värmland lämnar försiktigt positiva jobbsignaler inför våren och sysselsättningstrenden +4 procent är en uppgång jämfört med förra kvartalet.

Hela övriga landet lämnar också positiva jobbprognoser och starkast går Stockholmsregionen. Branschundersökningen visar att de största jobbchanserna fortsatt finns inom de tjänstebaserade finans-, fastighets- och konsultbranscherna medan hotell- och restaurangbranschen tar sig upp på plusnivå trots ett ras med hela 21 procentenheter på ett år. Detta visar Manpower Arbetsmarknads-barometer.

Sysselsättnings­trenden (se fotnot) för Mellansverige är alltså +4 procent, vilket är en uppgång med fem procentenheter både jämfört med förra kvartalet men en nedgång med fyra procentenheter jämfört med för ett år sedan. Sysselsättningstrenden för Sverige som helhet är +7 procent.

Signalerna från arbetsmarknaden i de mellersta delarna av Sverige är viktiga eftersom den omfattar både de minsta och de största företagen och många stora arbetsplatser inom den offentliga sektorn. Därför är det glädjande med positiva jobbplaner, säger Lars Forseth, VD för ManpowerGroup Sverige.

Stockholm och Uppsala går starkast
Arbetsgivarna i samtliga sex regioner inklusive mellersta Sverige lämnar alltså positiva jobbprognoser inför det andra kvartalet 2016. Störst efterfrågan på arbetskraft rapporteras från Stockholms och Uppsala län med sysselsättningstrenden +14 procent. Även Norrland rapporterar tydligt optimistiska sysselsättningsplaner. Både östra Götaland och Västra Götalands och Hallands län fortsätter att lämna en försiktigt positiv jobbprognos medan Skåne backar något.

Fortsatt stor efterfrågan i finans-, fastighets- och uppdragssektorn
Bland de undersökta branscherna lämnar nio av tio en positiv sysselsättningsprognos medan transportsektorn har lämnat en nollprognos. Starkast efterfrågan rapporteras precis som de tre föregående undersökningarna från den tjänstebaserade finans-, fastighets- och uppdragsverksamhetssektorn, som trots en minskning med sju procentenheter rapporterar optimistiska +18 procent. Energisektorn går fortsatt starkt och det ser äntligen ut som om gruvindustrin får ett efterlängtat uppsving, båda landar på sysselsättningstrenden +13 procent. Hotell- och restaurangbranschen verkar få dras med fortsatt problem och trots en uppgång till positiva siffror rasar sysselsättningstrenden med 21 procentenheter jämfört med förra året. Byggbranschen minskar något och rapporterar beskedliga +4 procent.

Blandade resultat globalt
Globalt rapporteras återigen positiva jobbprognoser från 39 av 42 undersökta länder, men det finns fortfarande inga tydligen tecken på uppgång och många arbetsgivare världen över tycks bara anställa när akuta behov uppstår. De starkaste prognoserna globalt kommer från Indien, Japan, Taiwan och Colombia. De svagaste rapporterar arbetsgivarna i Brasilien, Frankrike och Italien. Kina fortsätter sin inbromsning och arbetsgivarna har återigen lämnat en försiktig sysselsättningsprognos. I Europa har Bulgarien passerat Turkiet som det land med störst behov av arbetskraft medan Frankrike har lämnat den svagaste – och enda negativa – prognosen i EMEA-regionen.

Fotnot: Sysselsättningstrenden definieras som den andel arbetsgivare som tror att sysselsättningen ökar, minus den andel som tror att den minskar. Under det andra kvartalet 2016 förväntar sig 11 procent av de svenska arbetsgivarna att öka antalet anställda, två procent förväntar sig att minska arbetsstyrkan medan majoriteten (84 procent) förutser en oförändrad sysselsättning. Sysselsättningstrenden för Sverige blir då +9 procent men när siffrorna justerats utifrån säsongsvariationer blir sysselsättningstrenden +7 procent.

Länet
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login