Länet | Trivselhus i storavtal med lokalt engagemang

By on 13 april, 2016

Hustillverkaren Trivselhus har tecknat avtal omfattande byggnation av 58 st lägenheter i området Mosås, Örebro.

Vi är glada över ännu ett avtal som visar på hur Trivselhus tillsammans med samarbetspartners kan ta fram attraktiva lösningar i gruppbyggda småhus. Att vi dessutom i samarbete med Friends bidrar lokalt i kampen mot mobbning känns extra bra, säger Trivselhus vd Jan Johansson.

Trivselhus har i dagarna tecknat avtal med RMT Invest AB gällande byggnation av 58 st lägenheter till ett värde av nära 140 Mkr. Mosås bebyggelse består främst av småhus och den gamla kyrkbyn kännetecknas av en genuin lantlig karaktär och mycket charm. Här planeras nu för byggnation i New England-stil fördelad på radhus, parhus och kedjehus i bostadsrättsform. Byggnationen sker i två etapper med början senhösten 2016.

RMT Invest AB är ett lokalt företag som skapar och utvecklar olika fastighetsprojekt inom Örebro-regionen. Detta projekt är det tredje i ett långsiktigt pågående samarbete med Trivselhus.

Trivselhus är en viktig samarbetspart som bidrar till att våra kunder har möjlighet att köpa sina bostäder på ett tryggt och säkert sätt där långsiktighet och professionalism i samtliga led är en självklarhet, säger Tomas Östgren delägare i RMT Invest.

Mosjö skola blir en tryggare plats genom Friendsprogrammet
2015 blev Trivselhus stolt sponsor till Friends för att tillsammans arbeta med att skapa tryggare hem. I Mosås ligger Mosjö skola, en låg- och mellanstadieskola. Genom finansiering från Trivselhus erbjuds Mosjö skola möjligheten att arbeta med Friendsprogrammet – ett treårigt program med fokus på att analysera, arbeta förebyggande och skapa en trygg plats för barnen som växer upp i Mosås.

Vi vill skapa trygga hållbara hem och är stolta över att vi kan erbjuda Mosjö skola ett samarbete med Friends, kring det främjande och förebyggande arbetet mot mobbing, säger Jan Johansson VD på Trivselhus.

Ekonomi | Länet
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login