Länets infrastruktur ska förbättras med hjälp av handlingsplan för påverkansarbete

Av på 20 april, 2022
Arkivbild - Foto: Anders Olofsson

Även om Region Örebro län har en hel del att säga till om när det gäller utvecklingen av länets infrastruktur fattas många avgörande beslut av regeringen eller på EU-nivå, detta ställer krav på ett genomtänkt påverkansarbete från Region Örebro läns sida vilket samhällsbyggnadsnämnden tagit fasta på.

– Eftersom många beslut kring länets mest prioriterade infrastrukturobjekt ligger bortom vårt mandat måste vi bli ännu bättre på att samtala med regeringen och andra ansvariga aktörer för att föra fram de förutsättningar och de behov som gäller hos oss, säger Nina Höijer (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Det behov Nina Höijer beskriver har nu resulterat i att samhällsbyggnadsnämnden fattat beslut om en handlingsplan för påverkansarbetet inom området infrastruktur och transporter.

– En väl fungerande infrastruktur är en förutsättning för att Örebroregionen ska kunna fortsätta att utvecklas till glädje för både resenärer och företag, säger Nina Höijer.

En viktig aktör i sammanhanget är Trafikverket som ansvarar för utvecklingen av det nationella transportsystemet vilket bland annat omfattar de nationella vägarna och de statliga järnvägarna. Andra mål för påverkansarbetet är infrastrukturdepartementet och EU-kommissionen.

– I det nationella väg- och järnvägsnätet finns behov av både nybyggnation och upprustning och som företrädare för Region Örebro län är ju min önskan att vårt län ska hamna så högt upp i prioriteringsordning som möjligt. Men det är inget som sker av sig självt, det är något vi måste jobba för, säger Nina Höijer.

Bland de prioriterade infrastrukturobjekt som är av stor betydelse för den regionala utvecklingen och där Region Örebro län är lämpad att bedriva påverkansarbete finns bland annat Västra stambanan, E18 och E20, elvägen mellan Hallsberg och Örebro, riksväg 50 och Örebro Airport.

– Att vidareutveckla Hallsberg som järnvägsknut och att möjliggöra en tågresa mellan Oslo och Stockholm på mindre än tre timmar är två andra exempel, säger Nina Höijer.

Örebro län
Örebronyheter

Källa Region Örebro län

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in