Länets särskilda boenden för äldre fria från covid-19

Av på 4 mars, 2021
Arkivbild

Just nu är länets samtliga särskilda boenden för äldre fria från covid-19-smitta.

– Kommunerna har arbetat fantastiskt bra med att vaccinera de äldre och nu ser vi en effekt av detta i form av smittfria boenden, säger Ingmar Ångman, områdeschef för Region Örebro läns Välfärd och folkhälsa.

När det gäller vaccinering av äldre på de särskilda boenden som finns i Örebro län har Region Örebro län haft ett tätt samarbete med länets kommuner. Tillsammans har Region Örebro län och kommunerna kontinuerligt följt pandemins utveckling och utifrån detta samordnat riktlinjer och insatser kopplat till vård och omsorg av de äldre.

– Samarbetet mellan oss och kommunerna under det år som pandemin har pågått, inte minst runt vaccinationerna, har fungerat mycket bra och att vi i nuläget inte har någon smitta på de särskilda boendena är ett bevis på det, säger Ingmar Ångman.

Men, poängterar han, läget kan förändras snabbt och än så länge är det allt för tidigt att slappna av.

– Läget är skört och jag vill betona vikten av att vi alla följer de råd, riktlinjer och lagar som regeringen, Folkhälsomyndigheten och vår smittskyddsläkare går ut med, säger Ingmar Ångman.

Hälsa | Länet/Lokalt
Örebronyheter

Källa: Region Örebro län

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in