Långsam återhämtning för landets småföretag

By on 9 mars, 2021
Arkivbild

Svenska småföretag återhämtar sig betydligt långsammare än stora- och medelstora företag efter coronapandemin, med en sysselsättningstrend på blygsamma 6 procent. Svensk arbetsmarknad som helhet har däremot en stabil utveckling, med en av de mest positiva prognoserna i Europa. Det visar ManpowerGroups Arbetsmarknadsbarometer.

– Det är tydligt att landets småföretagare ger en mer försiktig prognos än arbetsmarknaden i stort, även om trenden verkar gå åt rätt håll. Skillnaderna är väldigt stora mellan olika företag och branscher, vilket indikerar en återhämtning i olika takt, säger Mikael Jansson, vd för ManpowerGroup.

Sysselsättningstrenden för landets småföretag ligger på 6 procent, vilket innebär att arbetsgivarna är försiktigt optimistiska om sysselsättningen under det andra kvartalet 2021. Det kan jämföras med medelstora och stora företag, som har en prognos på 16 respektive 11 procent. Svensk arbetsmarknad som helhet har en sysselsättningstrend på 8 procent, vilket är den näst högsta prognosen i Europa.

– Sverige har uppvisat stabila prognoser under de senaste två kvartalen, och det ligger även i linje med SCB:s data som visar på en något bättre arbetsmarknad under fjärde kvartalet 2020. Samtidigt vet vi inte hur arbetsmarknaden kommer att se ut efter pandemin, när de ekonomiska stöden försvinner och företagen ska stå på egna ben, säger Mikael Jansson.

Digitaliseringen hjälper branscher som kan jobba på distans

Finans- och tjänstesektorn är den enskilda bransch som förväntas öka mest, med en optimistisk sysselsättningsprognos på 22 procent, men även byggbranschen rapporterar en stadig prognos på 14 procent. Hotell- och restaurangbranschen förväntar sig däremot en dyster vår med en prognos på -14 procent, en nedgång på 28 procentenheter jämfört med motsvarande kvartal förra året.

– Företag vars anställda har möjligheten att utföra sysslor på distans står sig i en tid då vi lever med stora restriktioner i hur vi kan röra oss i samhället. Krisen har snabbat på omvandlingen av arbetsmarknaden och en del förändringar kommer sannolikt att bli bestående, säger Mikael Jansson.

Mätningen genomfördes under pågående pandemi, den 6–26 januari, vilket gör att siffrorna är svårtolkade för en långsiktig analys av arbetsmarknaden. De ska därför ses som en ögonblicksbild av de svarande företagens nyanställningsintentioner för mätningsperioden.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa ManpowerGroup

You must be logged in to post a comment Login