Länsbor i söder och väster väljer allt oftare bussen

Av på 20 mars, 2017

Nya siffror visar att invånarna i södra och västra länet allt oftare väljer bussen när de ger sig ut på vägarna. Under det senaste året har antalet resor ökat med mer än 10 procent i de aktuella länsdelarna.

Det känns bra att de satsningar vi gjort på ökad turtäthet, kortare restider och nya busslinjer nu ger resultat i form av fler resor, säger Mats Gunnarsson (MP), ordförande i nämnden för samhällsbyggnad.

Bättre resealternativ för pendlare
Länstrafiken inom Region Örebro län arbetar ständigt för att öka det kollektiva resandet. Under de senaste åren har stora förändringar genomförts i både den södra och den västra länsdelen för att locka fler resenärer.

– Vi har bland annat gett arbetspendlare som reser mellan Örebro och Karlskoga, och mellan Örebro och Askersund fler och bättre resealtarnativ. Vi har dessutom försett expressbussarna på de här sträckorna med wifi så att det är möjligt att arbeta under restiden, säger Thony Lundberg, enhetschef på trafik och marknad, Länstrafiken Örebro.

Satsningar lockar resenärer
Under hösten och vintern 2016 gjordes 11 procent fler bussresor i den västra länsdelen än motsvarande period året innan. I södra länsdelen var ökningen 13 procent.

Vi gläds naturligtvis över att antalet resor ökat, men vi tror samtidigt att vi kan få ännu fler att ställa bilen för att istället resa kollektivt. Det grundar jag dels på de förbättringar vi genomfört, dels på att bussen i sig är ett väldigt smidigt färdmedel som tar resenärerna mellan två platser medan de arbetar, läser eller sover, säger Mats Gunnarsson.

Flest resor mellan Karlskoga och Örebro
Den mest populära busslinjen i söder och väster är linje 500 mellan Karlskoga och Örebro, där det från och med mitten av augusti till sista december 2016 registrerades cirka 170 000 resor. Även linje 502 mellan Karlskoga och Degerfors är populär liksom 704:an mellan Askersund och Kumla. Med den förstnämnda gjordes cirka 140 000 resor under mätperioden, och med den sistnämnda blev det cirka 110 000 resor.

Länet
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in