Länsmuseet del i arbetet med att göra Hjälmaren till biosfärområde

By on 10 juni, 2023
Bild: Örebro läns museum

Biosfärområden utgör en del av UNESCO:s program Man and the biosphere och är ett geografiskt avgränsat modellområde, där nya metoder för hållbar utveckling testas och utvecklas i bred samverkan mellan myndigheter, näringsliv och civilsamhälle.

Hjälmaren är Sveriges fjärde största sjö och har en stor potential i omställningen och bidrar med nyttor för både människa och natur. Samtidigt har Hjälmaren och dess närområde stora utmaningar.

Utmaningar som enbart är möjliga att lösa om myndigheter på flera olika nivåer, enskilda näringslivsaktörer och lokalt civilsamhälle arbetar tillsammans.

– För länsmuseet är det självklart att delta i arbetet för ett hållbart samhälle. Ett biosfärområde handlar om relationen mellan människan och den miljö hon verkar i. Sänkningen av Hjälmaren är därför också berättelsen om människorna bakom den. Genom kulturhistorien kan vi förstå mer av det vi ser omkring oss, och vi gör bättre val för framtiden. Det människor valde att göra då fick konsekvenser som spelar roll än i dag. Med ett historiskt perspektiv kan vi dessutom undersöka och få perspektiv på våra drivkrafter. Därför menar vi att människor då och nu ska få ta plats i samtalen om den pågående omställningen, säger Birgitta Johansen museichef på Örebro läns museum.

Fredag den 16 juni kl. 10.00 på Innovationsarenan, på Örebro universitet, hålls ett seminarium där kommuner, länsstyrelser, regioner, besöksorganisationer och lärosäten kring Hjälmaren, samlas för att inspirera fler aktörer att delta i utvecklingen av Hjälmaren som biosfärområde.

Örebro
Örebronyheter

Källa: Örebro läns museum

You must be logged in to post a comment Login