Lantbrukare får ökad möjlighet att välja rådgivare

Av på 2 maj, 2019

Från och med den 25 april kan lantbrukare kunna välja tvärvillkors- och förgröningsrådgivare, det kommer då att finnas flera utsedda rådgivningsorganisationer och företag i de flesta län.

Idag finns det bara en utsedd rådgivningsorganisation i varje län. För att fler organisationer och företag ska få möjligheten att ge rådgivning har Jordbruksverket godkänt att fler aktörer ska kunna komma in på marknaden.

Det här ökar möjligheten för lantbrukaren att själv välja rådgivare. Dessutom bidrar det till att lantbrukaren i vissa fall kan få tvärvillkors- och förgröningsrådgivning vid samma tillfälle, berättar Britta Lundström på Jordbruksverkets rådgivningsenhet.

Rådgivningen är subventionerad och lantbrukaren betalar bara 30 procent av kostnaden. Resten bekostas av landsbygdsprogrammet.

Mer information
Den som söker gårdsstöd, miljöersättningar och några andra jordbrukarstöd måste följa tvärvillkoren för att få full utbetalning av sina jordbrukarstöd. Genom att följa tvärvillkoren bidrar lantbrukaren till att bevara jordbruksmarken i gott skick, förbättra den yttre miljön för människor och djur, minska smittspridning och få säkrare livsmedel.

Syftet med förgröningsstödet är att minska det europeiska jordbrukets klimatpåverkan och främja den biologiska mångfalden i jordbrukslandskapet. Förgröningsstödet är ett obligatoriskt stöd för alla som söker gårdsstöd.

I Örebro län kan man vända sig till HS Konsult eller LRF Konsult.

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in