Lantmäteriets nya e-tjänst gör det enklare för föreningar

By on 2 februari, 2022
Arkivbild

Lantmäteriet introducerar en ny e-tjänst som gör det möjligt för landets 45 000 aktiva samfällighetsföreningar att lämna ansökningar och anmälningar digitalt, det gör att processen kan ske snabbare och enklare än när ärendena ges in i pappersform.

Lagändringar som trädde i kraft 1 juli 2020 innebär att Samfällighetsföreningsregistret (SFR) utökas med ID-nummer på styrelseledamöter och firmatecknare samt berörda föreningars telefonnummer och e-postadress. Det har öppnat möjligheten för en e-tjänst och digitalisering av ärendeflödet via elektronisk ansökan och anmälan till SFR. En förutsättning för detta har varit att tillåta hantering av personnummer i SFR. Föreningarna kommer även kunna välja att registrera både telefonnummer och e-postadress till föreningen om de vill.

– Informationen i samfällighetsföreningsregistret har betydelse både för enskilda fastighetsägare, andra aktörer och för samhällets funktioner i stort. Det är min förhoppning att e-tjänsten både kommer att förenkla för våra kunder och bidra till en ökad registerkvalitet och därmed nyttan i samhället, säger Dennis Lindén, enhetschef på Lantmäteriet.

Tjänsten kommer att vidareutvecklas

E-tjänsten kommer att utvecklas successivt med mer funktionalitet, men det är uppgiftsändringar som det finns stöd för i e-tjänsten just nu. E-tjänsten hittar man på Lantmäteriets hemsida genom att välja självservice och logga in med e-legitimation.

Man behöver ha organisationsnumret till förening och protokollet från styrelsemötet till hands när man använder tjänsten.

Det är tre typer av uppgifter som kan anmälas via e-tjänsten:

  • Ändring av föreningens postadress och kontaktuppgifter
  • Ändring av uppgifter om styrelsens sammansättning
  • Ändring av uppgifter om firmatecknare

Alternativet att skicka in en anmälan via brev kommer självklart även att finnas kvar även fortsättningsvis.

Sverige
Örebronyheter

Källa Lantmäteriet

You must be logged in to post a comment Login