Lärarbehörigheten ökar i Örebros gymnasieskolor

Av på 21 december, 2018
Johanna Jaara Åstrand

Andelen gymnasielärare med behörighet i minst ett ämne gick upp i Örebro län förra året, det visar den senaste statistiken från Skolverket som Lärarförbundet analyserat på kommun- och länsnivå över de senaste fyra åren.

I december 2017 hade motsvarande 83 procent av lärarna i gymnasieskolorna i Örebro län lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne. Det är en ökning med två procentenheter jämfört med året innan.

Örebro län följde därmed utvecklingen i riket. I hela landet ligger lärarbehörigheten på 81 procent, vilket i stort sett samma nivå som året innan.

– Vi har nioårig skolplikt i Sverige, men i praktiken krävs det idag en gymnasieutbildning för att få ett jobb på svensk arbetsmarknad. Gymnasielärarna behöver fler behöriga kollegor att dela ansvaret med och de bästa förutsättningarna för att ta alla unga i Sverige till en gymnasieexamen, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Av de sammanlagt 501 heltidstjänsterna i gymnasieskolorna i Örebro län (fördelat på 676 lärare) var det 414 som hade lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Jämfört med de andra länen är lärarbehörigheten i Örebro län relativt hög. Länet är rankat som nummer fem av landets 21 län.

Lärarbehörigheten sjunker i två kommuner i Örebro län.


Tiotusentals lärare saknas

Siffror från SCB visar att 2035 kommer vi i Sverige att sakna 79 000 lärare. Skollagen är tydlig med att det är endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är behörig för viss undervisning får bedriva undervisningen. Många lärare i gymnasiet upplever idag att de får för lite tid till att ägna sig åt planering och utveckling av undervisningen.

– Gymnasietiden är den tid i elevens liv då man går från barn till vuxen, blir myndig och förväntas kunna ta eget ansvar för sitt liv och sin omvärld. De lärare som eleverna möter har avgörande betydelse för deras fortsatta kunskapsresa och framtida livsval, säger Johanna Jaara Åstrand.

Övergången mellan grundskola och gymnasieskola är idag ofta allt för dåligt förberedd. Eleverna behöver stöd och vägledning för att göra välinformerade val som tar hänsyn till såväl egna intressen och förutsättningar som förståelsen för omvärlden och samhällsutvecklingen.

Dagens och morgondagens arbetsmarknad kräver en högre och annorlunda kompetens än gårdagens och det är avgörande att lärarna får förutsättningar att utveckla undervisningen i takt med tiden. Det ställer stora krav på skolans huvudmän att frigöra tid och säkerställa rätten till kompetensutveckling och kollegialt samarbete för varje lärare på alla gymnasium över hela landet, säger Johanna Jaara Åstrand.

Lärarebehörighet kommunerna i Örebro län

Kommun 2017/18 2016/17 Förändring
Karlskoga kommun 87 % 91 % −3 %
Lindesbergs kommun 71 % 62 % +8 %
Örebro kommun 84 % 85 % −1 %

Tabellen visar endast kommuner och gymnasieförbund med minst 20 heltidstjänster där Skolverket redovisat uppgifter om lärarbehörighet i gymnasieskolorna för läsåret 2017/18.

Länet 
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in