Lärarnas Riksförbund utreder hur lärarna ska organiseras

By on 8 september, 2020
Arkivbild

En så gott som enig LR kongress har gett styrelsen i uppdrag att utreda vilka former för organisering av förbundets medlemsgrupper som bäst tillvaratar medlemmarnas intressen. Inom uppdraget ingår det att föra diskussioner med Lärarförbundet och närliggande Saco-förbund.

– Jag kommer att göra allt som står i min makt för att vi ska lyckas bättre med vårt fackliga uppdrag. Att vi nu har fått ett mandat att tillsätta en utredning för detta ändamål känns otroligt starkt, säger Åsa Fahlén, förbundsordförande i Lärarnas Riksförbund. – Vi går in i utredningsarbetet med gott självförtroende i ett växande förbund som präglas av stark framtidstro. Jag tror att det finns alla förutsättningar för att göra något som är bra till något ännu bättre.

Kongressen fattade även beslut om att uppdra till styrelsen att fördjupa och utveckla samverkan med Lärarförbundet och närliggande Saco-förbund.

– Vi har fått en tydlig signal från förbundets ombud att samverkan med Lärarförbundet är extra viktigt eftersom vi tillsammans tecknar avtal. Jag tror personligen att det är helt avgörande att vi hittar konstruktiva former för samverkan så att vi blir än mer slagkraftiga och eniga, inte minst vid förhandlingsbordet, avslutar Åsa Fahlén.

Regionalt
Örebronyheter

Källa Lärarnas Riksförbund

You must be logged in to post a comment Login