Lars Hagström fick Lindesbergs Hembygdsförenings första bygdestipendium

By on 31 januari, 2023
Lars Hagström - belönad med Lindesbergs Hembygdsförenings bygdestipendium.
Bild: LindeKultur

Vid årsmötet med Lindesbergs Hembygdsförening 29 januari utdelades föreningens bygdestipendium för första gången.

Den som belönades var Lindesbergs förre museiintendent Lars Hagström som gjort betydande insatser för bygden med bland annat böcker, föredrag och utfärder till historiska platser.

Lindesbergs Hembygdsförening har inrättat ett nytt årligt bygdestipendium för att uppmärksamma gärningar som i vid bemärkelse gagnar den lokala bygden.

Stipendiet ska utdelas till den som gjort en insats av stor betydelse för Lindesbergs-bygden eller för att belöna ett långvarigt arbete i det tysta.

Bygdestipendiet utgörs av ett inramat diplom, en check på 2.000 kronor samt blommor.

Hembygdsföreningens första bygdestipendium tilldelades Lars Hagström (bilden) med följande motivering:

”Lars Hagström är sedan lång tid tillbaka en framstående hembygdsprofil i Bergslagen. Han har som museiintendent, författare och uppskattad föreläsare gjort betydande insatser för hembygden. Han har även haft en viktig roll för bevarandet av industrimiljöerna vid Larsbo kalkbruk och Stripa gruva.”

….

Årsmötet, som hade lockat ett 50-tal besökare, fick också lyssna till författaren Pelle Råssjö som berättade om de bovar och bedragare i Bergslagen som gett underlag till hans senaste bok.

Till ordförande för föreningen utsåg årsmötet Göran Karlsson. Övriga styrelseledamöter är Birgitta Alvarsson, Mats Andersson, Eva Dahl, Cicki Eriksson, Arne Johnsson, Siv Kalmö och Eva Resare. Suppleanter är Bengt Björnemalm, Torbjörn Dahlström, Kjell Guldbrand och Birgitta Wiklund.

Lindesbergs Hembygdsförening har till syfte att öka kunskapen om Lindesbergs-bygden och dess traditioner. I föreningens lokal i Blombergska gården (Kungsgatan 48) bygger medlemmar en modell av Lindesberg som staden såg ut på 1920-talet. Föreningen driver också sedan flera år tillbaka ett skolmuseum i Munkhyttan.

Kultur | Lindesberg
Örebronyheter

Källa LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login