Låt barnen styra – att välja cykel framför bilskjuts till skolan

Av på 3 september, 2020

Låt barnen styra är en uppmaning Örebro kommun deltar i just nu som initierats av Svenska cykelstäder, tanken är att välja cykeln framför bilen som färdmedel till skolan.

Många barn blir idag skjutsade av föräldrar i tron om att det hjälper barnet.

Enligt Svenska cykelstäder visar undersökningar på att barn faktiskt vill cykla till skolan, men av flera anledningar blir skjutsade istället. Det kan vara orsaker som bekvämlighet, livspussel, stress, föräldrars rädsla för att barnet ska hamna i en trafikolycka eller utsättas för brott. Detta trots att trafiksäkerheten ökar.

Syftet med uppmaning är att främja hälsan hos barn och unga, bidra till en bättre miljö samt förbättra trafiksäkerheten i elevernas närmiljöer.

Tips och råd på hur man kan börja cykla
Att sätta igång med cykelpendlingen behöver varken svårt, jobbigt eller otäckt. Ett bra första steg är att en vuxen och barn tillsammans går igenom regler för hur man ska agera i trafiken innan man tillsammans cyklar och känner av hur barnet hanterar trafiken. Det kan även vara bra att skapa en cyklande ’skolbuss’ med andra föräldrar i närområdet.

Lokalt
Örebronyheter

Källa Örebro Kommun

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in