Lätt att förstå röda kuvertets årsbesked

Av på 20 juni, 2018

Det röda kuvertet med årsbesked om tjänstepensionen ITP är lätt att förstå. Det anser 85 procent av de tjänstemän som läst sitt besked i år, visar en ny undersökning från tjänstepensionsföretaget Collectum. Nästan två miljoner privatanställda tjänstemän fick sina röda kuvert under våren.

Att få ett rött kuvert från Collectum är ett trygghetsbesked, eftersom det betyder att man jobbar hos en arbetsgivare som erbjuder kollektivavtalad tjänstepension. Med informationen i kuvertet blir det enklare att göra medvetna val kring den framtida pensionen, säger Collectums pensionsexpert Tomas Carlsson.

Åtta av tio tjänstemän, 80 procent, vet att de har fått årsbeskedet om tjänstepension. Totalt 59 procent har öppnat sitt röda kuvert. Knappt hälften, 46 procent, uppger att de också har läst årets besked. Bland dem som har läst årsbeskedet är det stora flertalet positiva: Hela 85 procent tycker att det är mycket eller ganska lätt att förstå.

Det röda kuvertet från Collectum innehåller bland annat en prognos över den framtida tjänstepensionen och besked om hittills intjänad tjänstepension. I genomsnitt får de privatanställda tjänstemännen 6 700 kronor per månad i tjänstepension att lägga till den allmänna pensionen.

Röda kuvertet skickades ut i mars till 1,9 miljoner privatanställda tjänstemän. Strax innan landade Pensionsmyndighetens orange kuvert med årsbeskedet om den allmänna pensionen.

– Genom att lägga ihop sin tjänstepension med den allmänna pensionen får man en bra överblick över hur mycket man har att leva på som pensionär. Och det enklaste sättet att få en tydlig bild är att gå in på minPension.se, säger Tomas Carlsson.

Under mars och april 2018 telefonintervjuades 1 000 privatanställda tjänstemän som har tjänstepensionen ITP. Undersökningen genomfördes av GfK på uppdrag av Collectum. Av respondenterna har 30 procent fått årsbeskedet via den elektroniska postlådan Kivra och 70 procent på papper.


Tre tips till dig som får röda kuvertet

Om du får det röda kuvertet i brevlådan kan du vara glad – du har tjänstepensionen ITP med ett kvalitetssäkrat utbud av pensionsförsäkringar med låga avgifter.

1. Öppna ditt röda kuvert – där finns bland annat en prognos över den framtida tjänstepensionen och besked om hittills intjänad tjänstepension.

2. Ta del av informationen i det orange kuvertet från Pensionsmyndigheten om den allmänna pensionen.

3. Logga in på minPension.se för att få den samlade bilden av din framtida ekonomi som pensionär.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in