Lättare att välja klimatsmart asfalt med ny kalkylator

Av på 18 februari, 2019

Nu lanserar Peab Asfalt en kalkylator för att beräkna klimatpåverkan från olika asfalteringsprojekt. Kalkylatorn är öppen för alla och syftet är att öka kunskapen om vilka faktorer som har störst betydelse. Företaget hoppas också att verktyget ska bidra till att fler kunder ställer klimatkrav, som ett led i att förflytta branschen mot ökad hållbarhet.

Enkel att använda utan förkunskaper
Kalkylatorn är enkel att använda, kräver inga förkunskaper och fungerar i dator, surfplatta och mobil. I ett första steg väljer användaren bland ett antal typiska asfalteringsprojekt, exempelvis garageuppfart, gångbana, motorväg eller industriplan. Därefter anges ytan. Beräkningen utförs baserat på rekommenderad asfalttyp i rätt mängd samt de maskiner som krävs. Klimatpåverkan från alla steg ingår: råvaror, transporter, tillverkning och utläggning. Resultatet visas med siffror och diagram, och en jämförelse görs mellan företagets ECO-Asfalt och motsvarande asfalt från ett standardverk enligt Trafikverkets klimatverktyg EKA.

Klimatneutral bioolja halverar utsläppen
ECO-Asfalt tillverkas i asfaltverk där bioolja används istället för fossil olja vid torkning och uppvärmning av stenmaterialet, den del av processen som är mest energikrävande. Biooljan är en restprodukt från livsmedelsindustrin och klassas som koldioxidneutral.

– Kalkylatorn visar tydligt den stora klimatbesparing som biooljan ger, säger Peab Asfalts innovationsstrateg Mats Wendel. Genom att investera i konvertering av våra asfaltverk har vi mer än halverat utsläppen från tillverkningen. Efter den åtgärden visar beräkningar att faktorer som tillverkningstemperatur och transportavstånd har mindre betydelse.

Stor potential i ökad återvinning
Med en enkel knapptryckning visas vilken ytterligare klimatbesparing som kan uppnås med ECO-Asfalt Plus. I produkten ingår returasfalt, vilket även minskar uttaget av naturresurser. Enligt Mats Wendel finns här en stor outnyttjad potential som han hoppas att kalkylatorn ska hjälpa till att uppmärksamma:

Andelen returasfalt ökar för varje år och uppgår idag till cirka 20 procent, men vi vet att det är möjligt att göra mer. Det krävs dock beställare som vågar ta steget och lämna det beprövade. Här får de en produkt som är tekniskt och miljömässigt minst lika bra. Genom att inkludera detta i kalkylatorn hoppas vi att fler ska få upp ögonen för möjligheten med återvinning.

Exempel på klimatberäkning

Adress till kalkylatorn: www.ecoasfalt.se

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in