Leader Bergslagen bjuder in föreningar och företag

By on 9 mars, 2023

Onsdag 12 april kl 18:00 bjuder Leader Bergslagen in föreningar och företag till ett informationsmöte i Ramsberg (Församlingsgården), om möjligheterna att få del av EU-stöd till lokala utvecklingsprojekt som leder till nya fritids- och kulturverksamheter; nya nätverk och samarbeten; nya produkter och tjänster.

Leader Bergslagen är en förening som ger EU-stöd till lokala utvecklingsprojekt – bland annat i Lindesbergs kommun. Aktiviteterna startar upp under våren 2023 och det kommer finnas möjlighet att delta fram till 2027.

Total budget för programperioden är 41 miljoner kronor där 33% kommer från de medfinansierande kommunerna. Leader-projekt blir ett sätt för kommunerna att ”växla upp” sina insatser med hjälp av pengar från EU och staten.

– Framför allt handlar det om att hjälpa föreningar och företag att förverkliga projektidéer de har, förklarar Vivi Båvner, verksamhetsledare Leader Bergslagen som kommer att delta på informationsmötet i Ramsberg.

Det kan handla om större projekt där flera aktörer samverkar eller flera kommuner. Men det kan också vara förstudier. Eller det kan vara så kallade checkar inom paraplyprojekt. Checkar är mer lättsökta projektmedel för föreningar och företag. Dessa paraplyprojekt ska Leader Bergslagen utveckla under våren så att de blir sökbara till sommaren 2023.

Paraplyprojekten tar avstamp i målsättningarna i strategin. Leader Bergslagens pengar ska gå till initiativ som leder till: Nya fritids- och kulturverksamheter; Nya nätverk och samarbeten; Nya produkter och tjänster.

På informationsmötet i Ramsberg kommer Vivi Båvner bland annat att besvara frågorna: Vad är Leader och leadermetoden? På vilket sätt kan Leader Bergslagen stötta din förening eller företag?

Föreningen Leader Bergslagen består av tio kommuner med totalt ca 114.000 invånare: Hällefors, Ljusnarsberg, Nora, Lindesberg (utom Fellingsbro) i norra Örebro län. Norberg, Fagersta, Skinnskatteberg och Surahammar i norra Västmanland. Ludvika och Smedjebacken i södra Dalarna.

Leader Bergslagen har tre övergripande mål och insatsområden:

….

1: Stärkt entreprenörskap:

Exempel på Leader-projekt kan vara satsningar på Reko-ringar, gårdsförsäljning, nätverk för att liva upp city, nyttja potentialen i näthandel, skapa nya verksamheter i gamla lokaler mm. Det kan handla om mötesplatser som rymmer exempelvis offentlig servicepunkt, lanthandel, ladd-infrastruktur, café, restaurang, bibliotek, aktivitetspark, kontorshotell, turistservice eller aktivitetshall. Framförallt ungt entreprenörskap ska främjas.

….

2: Ökad livskvalitet:

Leader-metoden passar väldigt bra för att uppfylla bergslagsbornas behov av gemenskap, självkänsla och självförverkligande, eftersom den ideella och privata sektorn kan vara drivande inom dem. Inom detta insatsområde finns utrymme för exempelvis kulturprojekt, integration, idrott och annat som ökar livskvalitén. Leader Bergslagen vill underlätta skapandet av nya mötesplatser och nätverk.

….

3: Värna om miljön:

Utvecklingspotential finns inom naturturism, mångbruk och kunskapshöjande insatser om naturens värden. Utvecklingsbehov inom natur är att tillgängliggöra friluftslivet exempelvis med bättre röjning av vandringsleder, utveckla kanotleder, utveckla fiskevårdsområden, utveckla turridning, fler skjutbanor mm. Genom Leader-projekt kan man även öka kunskapen om allemansrätten och miljömålen.

Ramsberg
Örebronyheter

Källa: LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login