Lena Rådström Baastad och Mikael Damberg huvudföredragande på S-kongressen i Örebro

By on 4 december, 2018

Den 22 till 24 mars 2019 håller Socialdemokraterna kongress i Örebro. Partistyrelsen har utsett partisekreterare Lena Rådström Baastad och VU-ledamot Mikael Damberg att vara huvudföredragande för det organisatoriska respektive det politiska programmet.

S-kongressen i mars kommer att behandla två program. Dels ett organisatoriskt som kommer peka ut hur Socialdemokraterna ska stärkas som modern folkrörelse och rustas inför framtiden. Dels ett politiskt program som kommer fokusera på kompetensförsörjning- och omställning.

– Vi ser att det finns krafter som vill underminera demokratin runt om i världen men också i Sverige. Ytterst är det de anständiga partierna som är garanten för en välfungerande demokrati. Därför kommer vi fokusera på hur Socialdemokraterna kan bli en starkare folkrörelse med fler engagerade medlemmar, säger Lena Rådström Baastad, partisekreterare för S och huvudföredragande för det organisatoriska programmet.

Mikael Damberg, ledamot i Socialdemokraternas verkställande utskott, kommer vara huvudföredragande för det politiska programmet, som kommer fokusera på kompetens- och omställningsfrågor.

Kongressen kommer att handla om kunskap för framtiden. Att ge människor möjlighet att rusta sig med kunskap är det enskilt viktigaste för att Sverige ska stå starkt i en värld som ständigt förändras. Detta för att vi ska klara av att bemanna och utveckla välfärden och öka tillväxten i näringslivet, säger Mikael Damberg.


Föredragande under S-kongressen

Organisatoriska programmet

  • Lena Rådström Baastad (huvudföredagande)
  • Tomas Eneroth
  • Therese Gouvelin
  • Fredrik Lundh Sammeli
  • Niklas Karlsson

Politiska programmet

  • Mikael Damberg (huvudföredragande)
  • Ylva Johansson
  • Matilda Ernkrans
  • Helene Hellmark Knutsson
  • Ulf Olsson

Politik | Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login