Lex Maria: Upptäckte inte fotfraktur

Av på 17 januari, 2015

Den tonåriga flickan söker vård sedan hon trampat snett med foten under träning. På röntgenbilderna ser man ingen skelettskada utan tolkar skadan som en vrickning av fotleden.

Hon får behandling och uppmanas återkomma om det inte blivit bättre efter två veckor. När hon efter sex veckor kommer tillbaka med kvarstående besvär ser man på magnetröntgen att hon har frakturer i fotleden.

Hade skadorna upptäckts från början skulle de ha opererats direkt. Patienten får nu en långdragen behandling och eventuellt en senare operation. Hon riskerar också kvarstående men.

Landstinget har utrett fallet och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning. Därefter har ärendet anmälts till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse, Västerbottens Läns Landsting.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in