Liberalernas reservation om medborgarförslaget

Av på 2 september, 2019

”Att inte lyssna på engagerade människor som också är villiga att bidra till ett bättre Lindesberg är djupt beklagligt”, skriver Nils Detlofsson (L) i sin reservation mot kommunstyrelsens beslut den 27 augusti angående medborgarförslag rörande samarbetsforum inom kulturområdet.

Så här skriver Nils Detlofsson (L) – ledamot i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen – i sin reservation:
”Lindesbergs kommun har sedan 2014 tagit bort ett antal forum för dialog med medborgarna rörande kulturen och dess möjligheter att bidra till ett bättre och rikare liv för boende i kommunen. Exempel på nedlagda forum är Kultur- och fritidsnämnden och Beredningsgruppen för kultur och fritidsfrågor samt nu senast så har utarbetandet av ett kulturpolitiskt program lagts i malpåse. Trots att det sker en succesiv nedrustning av det kommunala engagemanget så finns det människor som vill engagera sig och vara med och förbättra kulturklimatet i kommunen.

Mot den här bakgrunden är det därför särskilt tråkigt och anmärkningsvärt att majoriteten i kommunstyrelsen (alla partier utom L och MP) fattar ett beslut som innebär ett avslag på ett brett förankrat medborgarförslag om ett samarbetsforum inom kulturområdet. Att inte lyssna på engagerade människor som också är villiga att bidra till ett bättre Lindesberg är djupt beklagligt. Majoritetens beslut är ogenomtänkt och oklokt och som tyvärr kan öka misstron mot politiken och politikens förmåga att se medborgarna som en resurs.”

Politik | Länet
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in