Libyen: Flyktingar inlåsta mitt i striderna – måste evakueras

By on 9 april, 2019
Inlåsta i ett förvar i Khoms, Libyen. Foto: Sara Creta

Läkare Utan Gränser är extremt oroade över situationen bland civila som sitter fast i striderna i Tripoli. Flyktingar och migranter som hålls inlåsta i förvar i stridsområdet måste evakueras, säger Craig Kenzie, Läkare Utan Gränsers projektkoordinator i Tripoli.

”Läkare Utan Gränser är extremt oroade för de civila som sitter fast i de pågående striderna i Libyens huvudstad Tripoli. Bland dessa människor finns flyktingar och migranter som för närvarande är inlåsta i interneringsläger i eller nära de drabbade områdena.

Även när det råder ett relativt lugn i landet hålls flyktingar och migranter instängda i läger under farliga och förnedrande förhållanden som påverkar deras fysiska och psykiska hälsa negativt. Striderna har gjort dem ännu mer utsatta än tidigare och kraftigt minskat humanitära organisationers kapacitet att tillhandahålla livräddande stöd och brådskande evakueringar.

Ain Zara-förvaret, där FN:s generalsekreterare för några dagar sedan bevittnade ”lidande och förtvivlan”, ligger mitt i ett område där det pågår strider. I förvaret är för närvarande fler än 600 personer, inklusive kvinnor och barn, instängda. Från ett annat förvar kommer rapporter om att vissa människor tvångsrekryteras till väpnade grupper.

Läkare Utan Gränser upprepar på nytt kravet att alla flyktingar och migranter som hålls inlåsta i förvar ska evakueras så snart som möjligt. I väntan på att de släpps måste deras säkerhet garanteras och grundläggande behov uppfyllas. Detta är tredje gången under de senaste sju månaderna som en konflikt har brutit ut i Tripoli. Många som befinner sig i de låsta förvaren är där på grund av EU:s politik som gör det möjligt för den libyska kustbevakningen att stoppa människor till sjöss och med våld ta dem tillbaka till Libyen, i strid med internationell rätt. Den nuvarande konflikten gör det ännu tydligare att Libyen inte är en säker plats där flyktingars och migranters säkerhet kan garanteras.”

Världen
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login