Libyen: Upprepat våld i förvar tvingar Läkare Utan Gränser att pausa arbetet

By on 3 juli, 2021
Foto: Guillaume Binet/Myop

Läkare Utan Gränser pausar sitt arbete i två förvar för flyktingar och migranter i den libyska huvudstaden Tripoli. Beslutet fattades då människor i förvaren Mabani och Abu Aslim systematiskt utsätts för våld. Övergreppen har blivit värre under de senaste fyra månaderna, i takt med att allt fler personer hålls i förvaren.

– Det var inget lätt beslut, eftersom det innebär att vi inte finns på plats i dessa två förvar där vi vet att många människor lider. Problemet är att vi inte längre kan acceptera att människor i förvaren systematiskt utsätts för våld och misshandlas. Dessutom är vi oroliga för vår personals säkerhet. Vi kommer inte att ge sjukvård och humanitär hjälp så länge våldet pågår, säger Beatrice Lau, ansvarig för Läkare Utan Gränsers insatser i Libyen.

Sedan februari har människor som hålls i förvaren behandlats allt sämre. Migranter och flyktingar utsätts för fysiska övergrepp och grov misshandel. Under en enda vecka bevittnade Läkare Utan Gränsers personal själv och fick rapporter om minst tre våldsamma incidenter med allvarliga fysiska och psykologiska följder för de drabbade.

  • Den 17 juni utsattes flera personer för ett övergrepp i förvaret Mabani där minst 2000 personer hålls i överfulla celler. Vakterna i förvaret började urskillningslöst slå personer som försökte lämna cellen för att söka vård hos en av våra läkare.
  • Läkare Utan Gränser fick även rapporterom att spänningar i förvaret hade eskalerat till våld natten innan och att migranter, flyktingar och vakter hade skadats. Läkare Utan Gränsers team behandlade 19 personer för frakturer, skärskador, skavsår och skador efter trubbigt våld. Ett barn som befinner sig utan föräldrar i förvaret fick så svåra skador på vristerna att det inte kunde gå efteråt.
  • Den 13 juni blev personer som hålls i förvaret Abu Salim beskjutna med automatvapen, enligt vittnesmål som Läkare Utan Gränser tagit del av. Efteråt nekades Läkare Utan Gränser tillträde i en vecka.
  • Samtidigt som våldet har intensifierats sedan början av året ökar även antalet personer som hålls i förvar i Libyen. Den libyska kustbevakningen – som får finansiellt stöd av EU – plockar upp människor som försöker fly över Medelhavet till Europa och tvingar dem tillbaka till fastlandet. Där sätts personerna i förvar. Fram till den 19 juni i år hade 14 000 personer tvingats tillbaka av den libyska kustbevakningen. Det är fler än under hela förra året.

Det ökade antalet personer i förvaren har lett till att förhållandena blivit ännu sämre. De flesta förvar har ingen ventilation och saknar dagsljus. Några förvar är så överfulla att fyra personer måste trängas på en kvadratmeter. De måste turas om att ligga ner för att kunna sova. Det saknas ofta tillgång till rent vatten och sanitet.

Migranter och flyktingar som hålls i förvaren får inte tillräckligt mycket att äta. Ofta får de bara två små måltider per dag. En brödbit med ost eller en tallrik makaroner som många måste dela på. Läkare Utan Gränsers läkare har lagt märke till att patienterna försöker använda läkemedel för att stå ut med hungerkänslan. Bristen på näring har lett till att vissa kvinnor inte kan producera bröstmjölk till sina spädbarn. En kvinna med en fem dagar gammal bebis var så desperat att hon försökte ge sitt barn sin matranson för att bebisen inte skulle svälta.

Läkare Utan Gränser kräver att våldet mot migranter och flyktingar upphör omedelbart och att levnadsförhållandena i förvaren Mabani och Abu Salim förbättras. Dessutom måste samtliga migranter, flyktingar och asylsökande evakueras från Libyen där deras liv är i fara.

Läkare Utan Gränser har arbetat i förvar i Libyen sedan 2016 för att ge grundläggande sjukvård och psykosocialt stöd. Under första halvan av 2021 har organisationen gett vård till 8 920 patienter.

Världen
Örebronyheter

Källa: Läkare Utan Gränser

You must be logged in to post a comment Login