Licensjakt efter 18 vargar i Örebro län

By on 30 september, 2021
Arkivbild

Länsstyrelserna i Örebro, Västmanland och Dalarnas län har gemensamt beslutat om licensjakt efter varg på totalt tolv vargar i reviren Haraldsjön och Snösjön. Länsstyrelserna i Örebro och Värmlands län har dessutom beslutat om licensjakt efter sex vargar i reviret Immen.

Vinterns jakt år 2022 för Örebro län omfattar därför totalt 18 vargar.

Huvudsyftet med licensjakten är att minska tätheten av vargrevir och koncentrationen av varg där den är som störst. Jakten startar den 2 januari 2022 och pågår som längst till och med den 15 februari 2022. Samtliga revir som omfattas av årets licensjakt är gränsrevir.

Haraldsjönreviret, Snösjönreviret och Immenreviret är belägna i landets mest vargtäta områden. Enligt det senaste årets inventering finns det ingen genetiskt viktig varg i området. Reviren uppfyller därför de kriterier som viltförvaltningsdelegationen har satt upp för eventuell jakt. Skulle det visa sig att en genetiskt viktig varg ändå uppehåller sig i något av jaktområden så kommer jakten att avlysas.

Bred förankring över länsgränser

Naturvårdsverket har delegerat rätten att fatta beslut om licensjakt till länsstyrelserna i enlighet med beslutet att rovdjurspolitiken ska vara regionaliserad. De länsstyrelser som berörs av detta beslut samverkar så att fördelning och jaktuttag inte påverkar vargstammens bevarandestatus negativt. Syftet bakom jakten är att minska den negativa påverkan som vargstammen har på människor som lever i områden där reviren ligger tätt. Årets samverkan har tydliggjort behovet av ett brett samarbete mellan länen i det mellersta rovdjursförvaltningsområdet* då tätheten av revir hittats längs med länsgränserna och det beslutade uttaget består av delade revir.

Licensjakten 2022 omfattar i det mellersta rovdjursförvaltningsområdet 5,5 revir, vilket motsvarar 33 individer. Länsstyrelserna anser att det är en begränsad mängd och ett rimligt uttag i förhållande till vargpopulationens storlek och tillväxt. De berörda länen i mellersta rovdjursförvaltningsområdet har efter samråd enats om jaktuttag per revir enligt följande:

* I detta ingår Gävleborgs, Dalarnas, Västmanlands, Örebros, Värmlands, Uppsalas, Västra Götalands och Stockholms län

Revir, läns som berörs och antal vargar per revir
Revir Län som berörs Antal vargar per revir
Prästskogen Delas mellan Gävleborg, Jämtland och Västernorrland 6 individer
Gullsjön Delas mellan Dalarna och Gävleborg 6 individer
Haraldsjön Delas mellan Dalarna, Västmanland och Örebro 6 individer
Snösjön Delas mellan Dalarna, Västmanland och Örebro 6 individer
Immen Delas mellan Värmland och Örebro 6 individer
Rømskog Delas mellan Värmland och Norge (räknas som halvt revir) 3 individer

Örebro län
Örebronyheter

Källa Länsstyrelsen Örebro län

You must be logged in to post a comment Login