Lidl investerar stort i additionell solenergi

Av på 29 oktober, 2020

I juni 2020 öppnade Lidl Sverige världens första klimatneutrala livsmedelsbutik på Gotland, certifierad enligt NollCO2. Som ett led i att balansera klimatpåverkan i projektet har nu en 6000 kvm stor solcellsansläggning installerats på Lidls nya centrallager i Örebro, som öppnade i december 2019. Anläggningen beräknas producera hela 838,1 MWh per år.

Centrallagret i Örebro är Lidls mest moderna och har kapacitet att serva upp till 100 butiker. Lagret är en viktig del i Lidls infrastruktur och en förutsättning för en fortsatt tillväxt i Sverige. För att balansera klimatpåverkan i Lidls NollCO2-projekt på Gotland behövde en ytterligare klimatkompenseringsåtgärd vidtas och Lidl valde då att investera i solenergi inom det egna fastighetsbeståndet. Additionalitet är det viktigaste kriteriet för ett klimatprojekt och handlar om huruvida klimatprojektet skulle blivit av även utan pengar från klimatkompensation. Om bedömningen görs att klimatprojektet skulle byggas utan finansiellt stöd passerar projektet inte additionalitetskravet och blir inte ett certifierat klimatprojekt.

Klimatpåverkan från byggskedet i Visby kommer att kompenseras under ett till två år med hjälp av solcellsanläggningen i Örebro. All energi som därefter produceras kommer bidra till att minska såväl klimatavtrycket som mängden köpt el för butiken i Visby och lagret i Örebro samtidigt.

Vi tycker det är jättekul att vi har kunnat genomföra denna stora investering på ”hemmaplan”. Genom att förse vårt eget lager med solceller bidrar vi inte bara till att kompensera för vårt projekt i Visby i rekordfart utan även till att reducera behovet av inköpt el till vårt centrallager, säger Thomas Brattlöw, Fastighetsdirektör vid Lidl Sverige.

– Detta är ett viktigt steg i vårt arbete att minska våra utsläpp och bidra till branschens omställning mot ett helt klimatneutralt byggande. Där är vi inte idag och då är det viktigt med initiativ som dessa, vi hoppas också att andra blir inspirerade och tar vid, fortsätter Thomas Brattlöw.

På centrallagrets tak finns nu 3 638 solpaneler som har en toppkapacitet på 1000,45 kWp. Solpanelerna har en effektiv yta på 5 954 kvadratmeter och en årlig produktion på 838 100 kWh vilket nästan motsvarar en fullstor fotbollsplan och en genomsnittlig årsförbrukning för hela 34 medelstora villor. Solpanelerna har en beräknad livslängd på 25 år.

Lidl har förutom den planerade solcellsanläggningen i Örebro ytterligare tolv anläggningar i drift samt fyra som är planerade att tas i drift under de kommande månaderna.

Regionalt
Örebronyheter

Källa Lidl Sverige

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in