Linde energi framtidssäkrar delar av Brodalen i Lindesberg

By on 29 november, 2021
Foto: Linde energi

Med start denna vecka framtidssäkrar kommunägda Linde energi delar av elnätet på Brodalsområdet i Lindesberg. En äldre högspänningsledning som orsakat strömavbrott i området ska bytas ut, vilket innebär att delar av Lindagatan, Brodalsgatan och Bergslagsvägen grävs upp tillfälligt.

– Vi arbetar efter en långsiktig plan med att underhålla och framtidssäkra vårt elnät, för att säkerställa trygga elleveranser till våra kunder. Högspänningsledningen i det här området är från 60-talet och nu har det blivit dags att ersätta den med en ny kabel, säger Ola Andersson, chef Anläggning på Linde energi.

Arbetet med att byta ut högspänningsledningen inleds denna vecka med grävning på Lindagatan och fortsätter sedan via Brodalsgatan till Bergslagsvägen, i höjd med Hemköp, och avslutas på grönytan mellan Bergslagsvägen och Skinnarbacken. Ambitionen är att påverka trafiken i minsta möjliga mån.

– Vi kommer främst att hålla oss till vägkanten, för att inte skapa hinder och störningar för de boende i området. När vi om några veckor når fram till Bergslagsvägen vid Hemköp gräver vi i trottoaren, vilket påverkar fotgängare och cyklister, fortsätter Ola Andersson.

Till julhelgen är tanken att arbetet ska vara slutfört och gatorna återställda.

Kommunägda Linde energi ansvarar för cirka 180 mil elnät i stora delar av Lindesbergs kommun, samt Närkes Kil, med omnejd. I detta ansvar ingår trygg och säker eldistribution till nästan 12 000 kunder.

Örebro län
Örebronyheter

Källa: Linde energi

You must be logged in to post a comment Login