Lindesberg får 80.000 kronor i inköpsstöd till folk- och skolbibliotek

By on 21 juni, 2021

Kulturrådet har fördelat bidrag till inköp av litteratur till folk- och skolbibliotek på totalt 34 miljoner kronor – en höjning med 10 miljoner jämfört med föregående år. Lindesbergs kommun har fått 80.000 kronor som fördelas lika mellan folk- och skolbibliotek

 

Till detta fördelningstillfälle har det kommit in ansökningar från 258 kommuner (jämfört med 240 år 2020) och nästan alla beviljade har fått höjt bidrag, enligt Kulturrådet.

Syftet med bidraget är att främja barns och ungas intresse för läsning genom ökad tillgång till litteratur och medier. I ansökningarna beskriver kommunerna sin läsfrämjande verksamhet och redovisar folk- och skolbibliotekens medieanslag för föregående och innevarande år.

Läsfrämjandet i Lindesbergs kommun:

Lindesbergs kommun anger följande läsfrämjande verksamheter i sin ansökan till Kulturrådet:

Läsfrämjande som riktar sig till barn och unga på fritiden: Aktiviteter på skolloven såsom bokbingo och tipspromenader. Pyssel, teater andra aktiviteter för att locka barnen till biblioteket. Sommarboken – alla som läser 5 böcker under sommarlovet får en bok. Planerar för uppsökande verksamhet med biblioteksbussen till fritidshemmen.

Läsfrämjandet som bedrivs i samarbete med barn- och mödrahälsovården: Biblioteket har ett nära samarbete med Familjecentralen runt bl a Bokstart. Barnbibliotekarien medverkar i familjecentralens verksamhet en förmiddag i veckan och då läggs fokus på läsning för de yngsta. Så fort pandemin tillåter kommer biblioteket att starta Baby-läsgrupper för föräldrar med barn i åldrarna 4-8 månader. Biblioteket delar ut/finansierar gåvoböcker i samarbete med BVC vid 5 månader, 18 månader, 2,5 år och 4 år. Språka mera-påsar finns att låna för föräldrar som fått recept från logopeden.

Läsfrämjande som bedrivs i samarbete med förskoleverksamheten: Biblioteksbussen besöker alla förskolor som önskar besök. Bokombud finns på förskolorna, och vi har en träff med dem varje termin. Biblioteket har bokpåsar som föräldrarna kan låna med sig från förskolan. Temapåsar finns för förskolans arbete.

Läsfrämjande som bedrivs i samarbete med skolan: Alla förskoleklasser bjuds in på biblioteksvisning med sagostund, en gåvobok delas ut. Biblioteksbussen besöker skolorna utanför tätorten. Åk 2 erbjuds bokprat, övriga klasser får bokprat i mån av tid. Bokpool med böcker i flera exemplar som lärarna kan låna. Biblioteket packar och skickar boklådor efter önskemål.

Totala mediaanslaget till folk- och skolbibliotek i Lindesbergs kommun är i år totalt 2,8 miljoner kronor varav 1,3 miljoner till folkbiblioteken och 1,5 miljoner till skolbiblioteken.

Inköpstöd till folk- och skolbibliotek, fördelning 2021, Örebro län:

Tre tendenser bland årets ansökningar:

  • I folkbibliotekens arbete med läsfrämjande för de yngsta finns oftast en utvecklad samverkan över professionsgränser, framför allt när det gäller barnhälsovård, förskola och familjecentraler.
  • Många kommuner beskriver en stor pandemi-påverkan, framför allt vad gäller folkbibliotekens verksamhet. Omställningar har gjorts och barn och unga har kunnat mötas på nya sätt genom uppsökande verksamhet och digitala kanaler.
  • Det har blivit vanligt med kapprumsbibliotek och förskolebibliotek syns också mer och mer. Förskolebibliotekarier finns med i ett par ansökningar.

Kultur | Länet/Lokalt
Örebronyheter

Källa: LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login