Lindesbergs kommun får fler kommunala servicepunkter

Av på 24 augusti, 2019

Fortsatt drift av Ramsbergs Kulturcentrum och Vedevåg Kvarnbacka Livs som kommunala servicepunkter enligt nya avtal. Samtidigt får näringslivsenheten i uppdrag att arbeta vidare med att tillskapa fler nya servicepunkter i Lindesberg, enligt beslut i kommunstyrelsens tillväxtutskott.

Sedan 2014 har Lindesbergs kommun arbetat med servicepunkter för att nå ut med service, information och skapande av mötesplatser. Att vara lokal servicepunkt innebär att man åtar sig vissa uppdrag för kommunens räkning – som kommun-, turist-, förenings- och företagsinformation – och för det får en uppdragsersättning.

Nu vill näringslivsenheten arbeta om, strukturera och varva upp arbetet med servicepunkterna. Tanken är att de ska bli – utöver grundläggande kommunal service för människorna på landsbygden – platserna dit innovation, goda idéer och utvecklingstankar samlas. De ska således bli ett verktyg för samlad kommunikation till såväl som från kommunen, enligt näringslivsenheten.

Idag har kommunen avtal med Ramsbergs Kulturcentrum och Vedevåg Kvarnbacka Livs som lokala servicepunkter. Ersättningen betalas ut vår eller höst efter redovisad verksamhet under det gångna året. ”Hur vi arbetar med och följer upp de servicepunkter som finns är i nuläget diffust. Dessutom ligger ersättningsnivåerna mellan servicepunkterna väldigt olika för ett ungefärligt likartat arbete”, skriver näringslivsenheten.

På senaste sammanträdet med kommunstyrelsens tillväxtutskott beslutades:

  • Fortsatt drift av Ramsberg och Vedevåg enligt nya avtal.
  • Näringslivsenheten får i uppdrag att höst/vinter 2019 arbeta vidare med att tillskapa fler (max 3) nya servicepunkter.
  • Återkoppling ska ske till tillväxtutskottet i oktober 2019.

Politik | Länet
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in