Lindesbergs kommun inför nytt boknings- och bidragssystem för föreningar

Av på 16 december, 2021

Lindesbergs kommun inför ett nytt boknings- och bidragssystem där föreningar, företag och privatpersoner kan boka kommunala lokaler och bidragsberättigade föreningar kan söka kommunala bidrag.

Nu får också föreningar som inte har sitt säte i kommunen utan är organiserade över hela landet möjligheten att söka bidrag.

Det nya boknings- och bidragssystem heter Rbok och ersätter de tidigare systemen FRI och ApN. Föreningar måste vara registrerade för att kunna söka bidrag eller boka lokaler. Rbok kommer även fungera som kommunens föreningsregister varför det är viktigt att föreningar registrerar sig så snart som möjligt efter inga gamla föreningsuppgifter kommer att användas, meddelar Jonas Andersson – fritidskonsulent på tillväxtförvaltningen i Lindesbergs kommun.

Bidrag kommer att sökas i Rbok från årsskiftet 2021/2022 med start 2022-01-31 förutom LOK-stod som kommer att sökas i ApN för aktiviteter genomförda hösten 2021 som ska sökas senast 2022-02-25.

Bokningar av kommunala lokaler i det nya programmet kommer att påbörjas i samband med ansökan för säsongsbokningar 2022/2023 som ska lämnas in i maj 2022.

Bidrag till föreningar som är organiserade över hela landet

Tillväxtnämnden i Lindesbergs kommun föreslår kommunstyrelsen besluta att bidrag till lokala föreningar respektive bidrag till föreningar som är organiserade över hela landet separeras där tillväxtnämnden beslutar om bidrag till lokala föreningar och kommunstyrelsen beslutar om bidrag till föreningar som är organiserad över hela landet.

Enligt tillväxtnämndens reglemente beviljar nämnden bidrag till lokala föreningar och organisationer. Lindesbergs kommun får dessutom många ansökningar om bidrag från föreningar som inte har sitt säte i kommunen utan är organiserade över hela landet.

”Föreningarnas arbete är ofta samhällsinriktat och positivt för medborgarna i Lindesbergs kommun. Det är således viktigt att de får stöd för att verka i kommunen. Lika viktigt är att ekonomiskt stöd till de föreningarna inte påverkar det lokala föreningslivet negativt genom att de båda föreningstyperna jämförs och delar bidragspott”, skriver tillväxtförvaltningen.

Förvaltningen föreslår därför att de bidrag som kan ses som mer strategiska och kan röra flera politikområden hanteras av kommunstyrelsen. Förvaltningen anser det angeläget att hanterandet blir tydligt genom att ett beslut om separerande av bidragen fattas.

Örebro län | Lindesberg
Örebronyheter

Källa Lindesbergs kommun

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in