Lindesbergs kommun skriver under demokrati-deklarationen senare

Av på 28 september, 2020

Den 18 september 2020 skrev Region Örebro län tillsammans med tio av länets kommuner under Deklaration för en stark demokrati. Lindesberg och Nora var de kommuner som inte var med – men Lindesbergs kommun har för avsikt att skriva på digitalt vid ett senare tillfälle.

Deklarationen för en stark demokrati syftar till att konkretisera olika satsningar och initiativ kring demokratin som görs av respektive aktörer – däribland alla kommuner:

”Vi kommer att arbeta vidare med demokratidagen för unga. Det tittas också på om vi ska lägga till andra punkter innan den digitala underskriften görs”, förklarar Arnold Bengtsson (S) – kommunfullmäktiges ordförande i Lindesbergs kommun.

“Det är oerhört glädjande att Region Örebro län med kommuner går samman för att stärka och främja demokratin. Det är helt unikt att så många skriver under Deklaration för en stark demokrati samtidigt. Det gör att hela regionen kommer få uppleva ett myller av demokratistärkande åtgärder”, säger Peter Örn – ordförande kommittén Demokratin 100 år.

Medialt intresse:
Flera lokala medier – däribland LindeKultur – uppmärksammade den stora händelsen som nu inbegriper län, region och kommuner i Örebro, skriver kommittén Demokratin 100 år på sin hemsida vardemokrati.se.

Lindesbergs kommun med i regionala demokratinätverket
I samband med undertecknandet av demokratideklarationen (18 september) hölls möte med det regionala demokratinätverket i Örebro län. Lindesbergs kommun representeras av John Omoomian (S) och Lillemor Bodman (M).

”Mötet var en återstart av nätverket – och nu ser jag med tillförsikt fram emot att kontinuerligt mötas för att bidra till demokratins utveckling”, förklarade Torgny Larsson – ordförande i regionfullmäktige och nätverket.

Demokratinätverket i Örebro län är ett av de forum där kampen för de demokratiska värdena kan föras.

”Demokratinätverket erbjuder företrädare för region, kommuner och andra samhällsaktörer en arena för att utbyta erfarenheter och kunskap om hur vi till exempel stärker förtroendet för demokratiska institutioner och hur vi utvecklar demokratiska arenor”, enligt Torgny Larsson.

Demokratinätverket har bland annat diskuterat frågan om hur Region Örebro län och länets kommuner kan föra medborgardialoger i komplexa frågor. Även innehållet i den plattform som nätverket vilar på diskuterades liksom önskemål om vilka teman som kommande möten kan tänkas ha.

Demokratinätverkets syfte och mål:

Demokratinätverkets syfte är att genom erfarenhets- och kunskapsutbyte:

  • främja, stärka och värna arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter,
  • stärka förtroende och tillit till demokratiska institutioner och arenor i Örebro län,
  • sprida kunskap om hur vi aktivt och konkret utvecklar demokratiska arenor i Örebro län samt
  • motverka diskriminering, antidemokratiska krafter, främlingsfientlighet och rasism i Örebro län.

Demokratinätverkets mål är att stärka demokratin som styrmedel och stärka förtroendet för och tilliten till de demokratiska institutionerna i länet.

Politik | Länet
Örebronyheter

Lälla: LindeKultur

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in