Lindesbergs kommun tar samlat grepp om turism och besöksnäring

Av på 10 maj, 2021

Ansvaret för kommunens turismverksamhet och besöksnäring behöver samordnas, enligt en förstudie som presenteras för tillväxtnämnden i Lindesbergs kommun. Ett projekt ska därför ta fram förslag till organisation för samordningsansvar för arbetet med kommunens attraktivitet, platsutveckling och varumärke. 

Kommunstyrelsen beslutade 17 november 2020 att uppdra till tillväxtnämnden att utreda ansvaret för kommunens turismverksamhet och besöksnäring. Förvaltningschefen (Magnus Sjöberg) har utsett projektledare (Helena Randefelt) samt en arbetsgrupp som har arbetat fram en förstudie som underlag för fortsatt projektuppdrag (se nedan).

“Idag arbetar flera aktörer med frågorna. Avsaknaden av en uttalad strategi för platsen Lindesbergs kommuns utveckling och attraktivitetsarbete gör det svårt för aktörerna att leverera uppdragen som anges i stadgar och bolagsordning. Idag finns det ingen uttalad funktion som samordnar arbetet mellan aktörer”, enligt förstudien som pekar på två effektmål:

Mål 1: Lindesbergs kommun har genom den nya organisationen ett stärkt arbete kring platsens identitet och skapar attraktivitet för boende och besökare;

Mål 2: Varumärkesplattformen är väl implementerad i organisationen och används internt och externt för att marknadsföra kommunen.

Länet
Örebronyheter

Källa LindeKultur
Källa: Kallelse till tillväxtnämndens sammanträde 2021-05-11 – lindesberg.se/download/18.218a449b1791ca85a1d336ba/1620375336379/TN%202021-05-11.pdf
Läs mer om tillväxtnämnden i Lindesbergs kommun – lindesberg.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/namnder-och-forvaltningar/tillvaxtnamnden

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in