Lindesbergs kulturkvarter potentiell kulturnod

Av på 10 maj, 2021

För mer kultursamverkan mellan region och kommuner i Örebro län har Kulturkvarteret i Örebro och Sjöängen i Askersund utsetts till ”kulturnoder” i mellersta respektive södra länet. Inget förslag på nod i norra länsdelen har inkommit – men Lindeskolan som ”Lindesbergs kulturkvarter” skulle kunna bli ”kulturnoden” i norra Örebro län

”Kulturnoder” ingår i regionens handlingsplan för kultursamverkan region/kommun 2020-2023:

”Kulturnod” i mellersta Örebro län är nybyggda Kulturkvarteret i Örebro – som tas i bruk i höst och innehåller kulturskola, stadsbibliotek, länsmusiken, kommunala gymnasieskolans estetprogram, Örebro konsthall och restaurang.

”Kulturnod i södra Örebro län är Sjöängen i Askersund som innehåller bibliotek och skolbibliotek, ungdomsgård, restaurang och kök, turist- och evenemangsbyrå, arenor för scenkonst och utställningar, musikskola, skola åk 6-9 samt biograf och Folkets hus.

Vad krävs för att bli en nod i norra länsdelen?

”I dagsläge finns inga specifika kriterier på en ’kulturnod’ utan bygger på frivillighet och att man visar intresse till samverkan och öka tillgängligheten för kulturen i länet”, svarar regionens kulturchef Katarina Strömgren Sandh: ”Arbetet pågår och diskuteras med länets kulturchefer”.

I norra länsdelen finns bara en motsvarighet till Kulturkvarteret i Örebro och Sjöängen i Askersund – norra länsdelens enda gymnasieskola (Lindeskolan) som med sitt kulturutbud kan betraktas som ”Lindesbergs kulturkvarter” – här finns:

 • Kulturskolan Garnalia 
 • Lindeskolans bibliotek
 • Lindeskolans estetprogram
 • Lindeskolan kan bli kulturcollege – utredning pågår
 • Arenor för scenkonst (Kulturskolans scen 120 platser och Lindeskolans Aula 500 personer)
 • Lindesberg Arena med plats för 2.500 personer
 • Restaurang i Lindesberg Arena

I ”kulturkvarterets” närhet finns:

 • Lindesbergs Stadsbibliotek med Galleri Konstrummet
 • Lindesbergs kulturhistoriska arkiv
 • Biograf med teaterscen (Lindesbergs Bio)
 • Hembygdsmuseum med modellstad (Blombergska gården)
 • Enda bokhandeln i norra länsdelen (Blombergska bokhandeln)

Region Örebro läns utvecklingsmål med prioriterade aktiviteter för kultursamverkan region/kommun 2020-2023:

 • Gemensam kompetensutveckling för skolchefer och kulturchefer;
 • Samverkan mellan länets kulturskolor – där finns samverkan idag och en arbetsgrupp tittar på hur man kan utveckla detta till bland annat kommande kulturplan 2024.
 • Samverkan mellan barnkulturplaner;
 • Hållbar utveckling av transporter för kulturarrangemang för skolor – arbetet har påbörjats med samtal med länstrafiken och i kultursekreterarnätverket.
 • Samverkan mellan kommuner och institutioner för möjlighet att nå hela länet – arbetet har börjat med att boka in möten under våren.

Källa: Protokoll Specifika samverkansrådet för kultur 2021-03-12

Kultur | Länet
Örebronyheter

Källa: LindeKultur

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in