Lindeskolan i Lindesberg kan få kulturcollege till höstterminen 2022

Av på 13 juni, 2021
Lindeskolan i Lindesberg kan få ett kulturcollege med inriktning på konstmusik och skrivarstudio.

Gymnasieskolan Lindeskolan i Lindesberg kan komma att starta ett kulturcollege till höstterminen 2022 med två inriktningar – en konstmusik och en skrivarstudio. Det visar den nulägesanalys av planeringsarbetet för ett kulturcollege som presenteras för Lindesbergs kommuns barn- och utbildningsnämnd. 

Ett kulturcollege på Lindeskolan skulle bidra till att öka skolans attraktionskraft, enligt förslaget.

Förslaget att starta ett kulturcollege på Lindeskolan väcktes hösten 2018 då barn- och utbildningsförvaltningen fick i uppdrag att arbeta vidare med frågan med sikte på att kunna starta kulturcollege till höstterminen 2019. I januari 2019 gav barn- och utbildningsnämnden klartecken att gå vidare med förstudie och projektering av ett kulturcollege med konst-, musik- och skrivarinriktning från hösten 2020.

På måndag (14 juni) får barn- och utbildningsnämnden en nulägesrapport av skolledningen om var projektet befinner sig i planeringsarbetet för en eventuell start att ett kulturcollege på Lindeskolan med en konstmusikinriktning och en skrivarstudio till höstterminen 2022:

”I konstmusikinriktning är Lindeskolan beställare och kulturskolan utförare. Fokus ligger på elevens huvudinstrument och medverkan i ensemble. Förutom huvudinstrument erbjuds också biinstrument alternativt ackompanjemang. Eleven erbjuds också deltagande i musikteori och musikproduktion via kulturskolans ordinarie undervisning. Förslagsvis ingår även två ”workshops” per termin dvs gemensam lektion där eleverna får arbeta med scenisk beredskap och musikerergonomi”, enligt underlaget från projektet.

”I skrivarstudion får elever involveras i att skriva olika texter för olika sammanhang och syften inom Kulturcollege. Det kan t ex vara manusskrivande till större scenprojekt, skrivande av texter till mindre scenprojekt, utställningar etc. Erbjuds kursen Skrivande 100p (SVESKR0) som ett Individuellt val på Lindeskolan kan det vara en kostnadseffektiv lösning och rymmas inom befintliga lärarresurser på Lindeskolan. Kursen skulle med fördel kunna läsas över två år för de elever som har valt Kulturcollege-profilen för att utveckla och fördjupa sitt skrivande över tiden. Två-årsupplägget gör att det alltid kommer finnas elever i gruppen som kan itu med uppgifter inom Kulturcollege”, enligt projektet.

För att komma vidare i arbetet med kulturcollege behövs en projektledare på 20% som kan intensifiera arbetet med förstudien och projektering av kulturcollege. Kostnad för projektledare inklusive marknadsföring beräknas till ca 190.000 kronor.

”Kostnad vid genomförande av konstmusikinriktning ht-2022 är ca 80.000 kronor. År 2025 är konstmusikinriktningen helt utbyggd med 15 elever och beräknas kosta 575.000 kronor. Kostnad för skrivarstudio beräknas vid en start ht-2022 uppgå till ca 25.000 kronor. När den är fullt utbyggd beräknas kostnaden uppgå till ca 190.000 kronor”, enligt underlaget till barn- och utbildningsnämnden.

Kultur | Länet Lindesberg
Örebronyheter

Källa LindeKultur

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in