Lindeskolans bibliotek i Lindesberg en pedagogisk resurs för både elever och lärare

Av på 27 april, 2021
Annika Parbring och Josefin Malefelt är som skolbibliotekarier en pedagogisk resurs för både elever och lärare på Lindeskolan i Lindesberg.

Skolbiblioteket på Lindeskolan – Lindesbergs kommuns gymnasieskola – är en pedagogisk resurs för både elever och lärare med utbildade skolbibliotekarier.

”Vi fungerar som en integrerad verksamhet i skolans pedagogiska arbete i nära samarbete med lärarna”, förklarar Annika Parbring och Josefin Malefelt  – skolans bibliotekarier som formulerat en egen biblioteksplan för Lindeskolan.

.

.

Detta är femte delen i en artikelserie om skolbibliotek som pedagogisk resurs:

Bibliotekets hemsida (lindeskolansbibliotek.se) är ett redskap för biblioteksinformation och informationssökning med länkar och databaser – dels för respektive gymnasieprogram, dels genom gymnasiegemensamma ämnesguider. Här finns också tips och råd kring sökstrategier, källkritik och referenshantering med mera.

Lindeskolan är gymnasieskolan i Lindesberg med omkring 850 elever och drygt 150 lärare. Skolan har ett varierat och brett utbud av både högskoleförberedande och yrkesförberedande program. Totalt finns det 12 nationella program på skolan med elever från hela norra Örebro län och ett idrottscollege med elever från hela landet

Skolbiblioteket har en central roll med egen ändamålsenlig bibliotekslokal på Lindeskolan. Biblioteket har varit bemannat med utbildad skolbibliotekarie sedan 1970-talet – och sedan 2000 med två bibliotekarier. Detta gör det möjligt att hålla biblioteket bemannat alla vardagar kl 8-16 och samtidigt ge pedagogiskt stöd med lektioner i bland annat informationskompetens – att söka, värdera och använda information.

Lindeskolan har egen biblioteksplan

Josefin Malefelt – en av Lindeskolans två skolbibliotekarier.

Josefin Malefelt och Annika Parbring formulerade för några år sedan en egen biblioteksplan för Lindeskolan – och planen fick fullt stöd från både skolledning och lärarlagen. ”Med biblioteksplanen som stöd blev det lättare för både ledning och lärare att förstå vilket stöd som vi och biblioteket kan ge i undervisningen”, förklarar de.

”Skolbiblioteket är en viktig del i den pedagogiska verksamheten på Lindeskolan och ett redskap i skolans strävan att stärka elevernas måluppfyllelse”, heter det inledningsvis i ”Biblioteksplan för Lindeskolans bibliotek”. I biblioteksplanen formuleras mål för skolans bibliotek och handlingsplan med ansvarsområden för att nå målen:

Mål för Lindeskolans bibliotek:

  • Att tillhandahålla ett utbud av olika medier utefter de behov som finns på de program som Lindeskolan erbjuder;
  • Att tillsammans med lärare, stärka elevernas informationskompetens (förmågan att söka, värdera och använda information);
  • Att bedriva läsfrämjande verksamhet (verksamhet som syftar till att bl.a. öka läsintresse och läsförståelse);
  • Att i samverkan med skolledning och personal på Lindeskolan integrera biblioteket i skolans pedagogiska verksamhet;
  • Att arbeta för en lugn, trygg och inspirerande studiemiljö.

I biblioteksplanen anges tydliga ansvarsområden för att nå målen – framför allt genom samarbete mellan lärare och bibliotekarier med stöd och uppbackning från skolledningen.

Handledning och undervisning i informationskompetens – att söka, värdera och använda information – är en av bibliotekets viktigaste uppgifter: ”I läroplanen, programmål och kursplaner betonas elevens förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar för sitt eget lärande. I detta läggs också stor vikt på färdigheter i att självständigt inhämta, bearbeta, granska och tolka information från olika källor. Att aktivt använda skolans bibliotek som ett redskap i lärandet är en god förutsättning för att eleverna ska erhålla informationskompetens och uppnå läromålen”, enligt biblioteket som bland annat erbjuder anpassade lektioner till eleverna.

Annika Parbring – en av Lindeskolans två skolbibliotekarier

………………………………

Så klarar Lindeskolans bibliotek Skolinspektionens checklista

Skolinspektionen har genomfört en kvalitetsgranskning om hur skolor använder skolbiblioteket som en pedagogisk resurs för att främja elevernas lärande. Som vägledning har Skolinspektionen tagit fram ett verktyg till stöd för att reflektera över hur skolbiblioteket ska fungera – och en checklista till stöd för att utveckla verksamheten. 

Kommentarer till Lindeskolans ”Delvis”-svar:

1: JA, men inte i alla ämnen.
2: JA, men inte i alla ämnen.
3: JA – men det finns inget uttalat forum för detta, vi önskar ett biblioteksråd med elever.

………………………………

Biblioteket – en kulturaktör på Lindeskolan

Efter ett pandemi-påtvingat uppehåll 2020 är det nu dags igen för Lindeskolans kulturpris som instiftades 2014 för att uppmuntra alla kreativa och fantastiska elever på gymnasieskolan i Lindesberg. Alla skolans elever, oavsett program, är välkomna att vara med och lämna in bidrag senast 16 maj 2021.

I Lindeskolans kulturpris går det att tävla i fyra kategorier: ord, bild, ljud och rörelse. Bidragen ska vara av konstnärlig karaktär. I varje kategori utses ett första och ett andra pris som vinner 1.500 respektive 800 kr. Tävlingsperioden sker under vårterminen och priserna delas ut i samband med skolavslutningen (om det inte är möjligt i år, sker det på annat sätt).

Kultur | Länet
Örebronyheter

Källa: LindeKultur

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in