Liten ökning av andelen föräldrar som delar jämställt på föräldrapenningen

Av på 22 februari, 2022
Arkivbild

Det jämställda uttaget av föräldrapenning ökar, men sedan förra året är ökningen marginell. 19,4 procent av alla föräldrar har delat jämställt på föräldrapenningen när barn födda 2019 fyllt två år, motsvarande siffra för barn födda 2018 är 19,3 procent.

Det är i föräldrapar där föräldrarna har hög utbildning eller hög inkomst som störst andel av föräldraparen delat jämställt.

Många föräldrar delar jämställt på föräldrapenningen under barnets första två år men de flesta gör det inte. Att dela jämställt innebär här att båda föräldrarna använt minst 40 procent av föräldrapenningdagarna när barnet fyller två år. För barn födda 2005 var det knappt 10 procent som delat jämställt, och för barn födda 2019 var det nästan 20 procent. Dock är det knappt någon ökning av andelen jämfört med barn födda 2018. Det finns tydliga skillnader beroende på vad föräldrarna har för utbildningsnivå, inkomst och i vilka län de bor. 

– Andelen föräldrar som delar jämställt går fortfarande framåt, men vi ser också att vi eventuellt har nått en platå. Männens andel av det totala uttaget av föräldrapenning har till exempel minskat marginellt det senaste året, säger Alma Wennemo Lanninger, analytiker på Försäkringskassan.

Kvinnor och män som har en högre utbildning eller har en högre inkomst delar oftare jämställt på föräldrapenningen. Mer än 35 procent av kvinnorna med hög inkomst delar jämställt, medan mindre än 20 procent av kvinnorna med medelinkomst gör det.

Det finns även stora skillnader mellan länen. Västerbottens län är det län där flest föräldrar delat jämställt (28 procent för barn födda 2019), medan länen i södra delarna av Sverige ofta är de län där färst föräldrar delar jämställt. Kalmar och Jönköpings län är län som utmärker sig i statistiken (12,4 procent respektive 12,8 procent för barn födda 2019).

– Det är stora skillnader mellan hur vanligt det är att dela jämställt för föräldrar med olika inkomst och utbildningsbakgrund. Det är även skillnader vi sett när vi har tittat på hur vanligt det är med jämställt uttag bland föräldrar i samkönade kvinnliga par, säger Alma Wennemo Lanninger.

Andelen föräldrar som delat jämställt när barnet fyller två år för barn födda 2019

Län Andelen föräldrar
Samtliga 19,3
Västerbottens län 28
Stockholms län 24,5
Uppsala län 23,1
Östergötlands län 20,5
Västra Götalands län 19,4
Norrbottens län 18,6
Gotlands län 18,5
Västernorrlands län 17,5
Jämtlands län 17,5
Västmanlands län 16,9
Dalarnas län 16,9
Hallands län 16,4
Örebro län 16,2
Skåne län 15,9
Kronobergs län 15,8
Gävleborgs län 15,3
Värmlands län 15,2
Södermanlands län 14,8
Blekinge län 14,8
Jönköpings län 12,9
Kalmar län 12,4

Ekonomi 
Örebronyheter

Källa Försäkringskassan

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in