Livsfarlig kunskapsbrist om hjärtstartare i Sverige

By on 29 juni, 2018
Hjärtstartare

Nästan två av tre svenskar, 62 procent, vet inte var närmaste hjärtstartare finns – det visar en ny Sifoundersökning från Hjärt-Lungfonden. Nu krävs satsningar för att öka tillgängligheten till hjärtstartare i samhället för att hjälpa de nära 10 000 svenskar som årligen dör av plötsligt hjärtstopp.

– Hjärtstartaren är en milstolpe inom forskningen som mångdubblar chansen att överleva för den som drabbas. Men det förutsätter att den finns nära till hands, säger Jan Nilsson, ordförande i Hjärt-Lungfondens Forskningsråd.

Framgångsrik forskning, fler hjärtstartarei samhället och förbättrade kunskaper om hjärt-lungräddning hos allmänheten är viktiga orsaker till att antalet överlevande har ökat kraftigt genom åren. Sedan millennieskiftet har andelen bevittnade hjärtstopp där patienten får hjälp före ambulansens ankomst ökat från 42 till 75 procent. Under samma period har antalet svenskar som överlever plötsligt hjärtstopp femdubblats – från 110 räddade liv år 2000 till 577 räddade liv år 2016.

Samtidigt visar en Sifoundersökning att ännu fler liv kan räddas. Enligt forskning med stöd av Hjärt-Lungfonden ökar hjärtstoppspatienters chans till överlevnadfrån 11 till ca 70 procent vid ett snabbt ingripande med hjärtstartare, men Hjärt-Lungfondens nya Sifoundersökning visar att endast en dryg tredjedel av svenskarna, 38 procent, vet var närmaste hjärtstartare finns. 

– Vid plötsligt hjärtstopp är snabb hjälp helt avgörande, ett par minuter kan innebära skillnaden mellan liv och död. Därför behöver tillgängligheten till hjärtstartare öka och frivilliga livräddarsystem finnas i hela Sverige, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

SMS-livräddare, som grundar sig i forskning med stöd av Hjärt-Lungfonden, är ett så kallat frivilligt livräddarsystem där privatpersoner med kunskap om hjärt-lungräddning blir larmade om någon i närheten drabbas av hjärtstopp. I dag finns frivilliga livräddarsystem i Stockholms län, Västra Götaland och i Norrbotten. Hjärt-Lungfonden arbetar både med kunskapsspridning och stöder flera forskningsprojekt inom plötsligt hjärtstopp.Syftetär att korta ner tiden till livräddande insatsermed hjärt-lungräddning och hjärtstartare samt utveckla behandlingar och förebyggande åtgärder mot plötsligt hjärtstopp.

Genom att registrera sin hjärtstartare i hjärtstartarregistret kan man göra sin hjärtstartare synlig för både larmtjänst och allmänhet.


Fakta om Sifoundersökningen:

Den webbaserade undersökningen genomfördes av Sifo under perioden 5–13 mars 2018, 1 001 svenskar svarade på frågan, med följande resultat:

Vet du var närmaste hjärtstartare finns?

 • Ja: 38 procent.
 • Nej/vet ej: 62 procent.Fakta: Så räddar du liv med hjärt-lungräddning (Källa: Hjärt-Lungfonden)
 1. Undersök: Kontrollera andningen och leta efter livstecken. 
 2. Larma: Om personen andas onormalt eller inte alls: Ropa på hjälp och larma 112. 
 3. Hjärtkompressioner: Placera dina händer på varandra mitt på bröstet. Tryck 30 gånger – cirka två gånger per sekund – och släpp upp bröstkorgen mellan kompressionerna. 
 4. Inblåsningar: Öppna luftvägarna; lägg en hand på pannan, lyft upp hakan med två fingrar och knip om näsan. Ge två inblåsningar och varva med kompressioner tills du blir avlöst. 
 5. Hjärtstartare: Om hjärtstartare finns, starta den och följ instruktionerna. Rör inte patienten när du trycker på knappen. 

Fakta om plötsligt hjärtstopp 2018 (
Källa: Hjärt-Lungfonden)

 • Varje år drabbas ungefär 10 000 svenskar av hjärtstopp. Bara cirka 600 överlever.
 • Den vanligaste orsaken till plötsligt hjärtstopp är åderförfettningssjukdom som hjärtinfarkt och kärlkramp. 
 • Hjärt-lungräddning (HLR) kan tredubbla chansen till överlevnad för personer som drabbas av hjärtstopp. Varje minut utan behandling minskar chansen till överlevnad med tio procent. 
 • För att kunna rädda fler liv behövs mer forskning kring hjärtstopp, fler hjärtstartare i samhället, fler som kan HLR och en minskad responstid för ambulanser.
 • Vid plötsligt hjärtstopp: larma 112, påbörja hjärt-lungräddning och använd en hjärtstartare om sådan finns.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter 

You must be logged in to post a comment Login