Livsmedelsindustrin allt viktigare för Sverige.

By on 2 mars, 2013

Den svenska livsmedelsexporten steg med 7 procent till över 58 miljarder kronor under 2012. Detta samtidigt som den totala varuexporten minskade med 3,5 procent i värde, enligt SCB. Den svenska exporten av mat och dryck är nu större än vår export av läkemedel.

– Exporten av mat och dryck blir en allt viktigare ingrediens i den samlade svenska exporten, vilket innebär att livsmedelsindustrin blir allt viktigare för svensk ekonomi, säger Livsmedelsföretagens VD Marie Söderqvist.

I och med förra årets uppsving är livsmedelsexporten större än såväl den svenska exporten av läkemedel som exporten av järn och stålprodukter (järnmalm inte inkluderat).

– Livsmedelsindustrin är en bransch med generellt krympande marginaler och försämrad lönsamhet. Att satsa mer på export tror jag kommer bli allt viktigare för många företag, säger Marie Söderqvist.

Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login