Ljusnarsberg har lägst lärarbehörighet i hela landet

Av på 12 mars, 2019

Bland kommunerna i Örebro län sticker Ljusnarsberg ut med sin exceptionellt låga lärarbehörighet. Det visar ny statistik från Skolverket som Lärarförbundet i dag analyserar på kommun- och länsnivå över de senaste fem åren.

I december 2018 hade motsvarande 69 procent av lärarna1 i grundskolan i Örebro län lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

– Det är förödande att andelen behöriga lärare på skolor runtom i landet skiljer sig så påtagligt åt. Det leder till en pedagogisk segregation som försämrar likvärdigheten och drabbar elevernas rätt att undervisas av utbildade, behöriga lärare, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Av de sammanlagt 2 338 heltidstjänsterna i grundskolan i Örebro län (motsvarande 2 689 lärare) var det 1 604 som hade lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Bland kommunerna i Örebro län har Nora störst andel behöriga lärare (77 procent) och Ljusnarsberg lägst (39 procent). Ljusnarsberg är den kommun i hela landet som har allra lägst lärarbehörighet, Storfors har den högsta (89 procent).

Andelen behöriga lärare minskade jämfört med året innan med två procentenheter. Örebro län följde därmed utvecklingen i riket. I hela landet ligger lärarbehörigheten på 70,5 procent, vilket är en försämring med nästan en procentenhet jämfört med året innan och en forsättning på en trend vi sett över flera år.

Lärarbehörigheten sjunker i sammanlagt åtta av tolv kommuner i Örebro län.

Tiotusentals lärare saknas
Den svenska lärarbristen är idag enorm. Idag saknas nära 65 000 utbildade lärare, förskollärare och skolledare. Till år 2035 är SCB:s prognos att det kommer saknas närmare 80 000 lärare.

– Bristen på lärare slår hårdast mot de skolor som redan har en låg andel behöriga lärare. Det är inte konstigt eftersom vi lärare vet hur avgörande vi är för varandra och för möjligheten att få göra ett bra jobb, säger Johanna Jaara Åstrand

– En skola är inte en skola bara för att det står på väggen ovanför ytterdörren. Eleverna måste få möta lärare med den utbildning och de förutsättningar som krävs för att kunna ansvara för undervisningen och ge det stöd eleverna har rätt till. Staten och huvudmännen måste göra mycket mer för att kön till lärarutbildningen ska ringla lång och kön ur läraryrket bromsas upp. Ta fram en nationell kompetensförsörjningsplan med lönesatsningar, arbetsmiljöåtgärder och rekryteringsstrategier, säger Johanna Jaara Åstrand

Unika rapporter för alla kommuner
För att lyfta fram de stora regionala skillnaderna i lärarbehörighet runtom i landet har Lärarförbundet sammanställt rapporter för samtliga kommuner i landet. Rapporterna innehåller inte bara analys över utvecklingen i lärarbehörighet i respektive kommun, utan också en sammanställning över samtliga skolor.

Klicka på den kommun du vill läsa mer om i tabellen nedan.

Lärarebehörighet kommunerna i Örebro län

Kommun 2018/17 2017/16 Förändring
Askersunds kommun 70 % 74 % −3,7 %
Degerfors kommun 64 % 69 % −4,8 %
Hallsbergs kommun 62 % 59 % +2,3 %
Hällefors kommun 56 % 57 % −1,1 %
Karlskoga kommun 73 % 71 % +2 %
Kumla kommun 75 % 76 % −1 %
Laxå kommun 63 % 59 % +4,3 %
Lekebergs kommun 62 % 63 % −0,9 %
Lindesbergs kommun 63 % 68 % −4,8 %
Ljusnarsbergs kommun 39 % Uppgift saknas Uppgift saknas
Nora kommun 77 % 81 % −3,6 %
Örebro kommun 71 % 73 % −1,9 %

Länet
Örebronyheter

Kommentarer
1 Här mäter vi antal heltidstjänster, och alltså inte antal personer. Antalet tjänster ger en mer rättvis spegling av undervisningen, men kan variera en del från antalet faktiska lärare.

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in