Lokaler för förtidsröstning långtifrån tillgängliga

Av på 3 september, 2018
Fotograf: Marie Linnér

Myndigheten för delaktighet inventerar just nu tillgängligheten i röstningslokaler runt om i Sverige. De första resultaten tyder på att det finns brister som försvårar för den som ska rösta.

Tillgänglighetskonsulter genomför just nu stickprov i ett 90-tal förröstningslokaler i drygt 20 kommuner från Ystad till Luleå, på uppdrag av Myndigheten för delaktighet. I varje lokal undersöks olika aspekter av tillgänglighet som kan vara särskilt viktiga för att äldre personer och personer med funktionsnedsättning ska kunna rösta. Förröstningslokalerna utgörs av bibliotek, sjukhus, bussterminaler och andra platser som ska vara tillgängliga för personer med olika fysiska och psykiska förutsättningar. Men när drygt hälften av förröstningslokalerna är inventerade står det klart att bristerna är många. Några exempel:

  • Mer än varannan undersökt lokal saknar tydligt skyltad angöringsplats för färdtjänst och taxi i närheten.
  • Drygt var fjärde lokal saknar tydlig skyltning som visar var lokalen ligger.
  • Nästan var fjärde lokal har trappor har dåligt kontrastmarkerade trappsteg.
  • Nästan var tredje lokal saknar skyltar, symboler och texter som är utformade och placerade så att de är lätta att upptäcka, läsa och förstå.
  • Nästan var fjärde lokal har valsedlarna placerade så att de är svåra att nå.

– Vi ska komma ihåg att det rör sig om stickprov och att alla resultat inte är inne än. Men om de här resultaten står sig så behöver det vidtas åtgärder för att se till att alla ska kunna rösta, säger Malin Ekman Aldén, generaldirektör för Myndigheten för delaktighet.

När en liknande inventering gjordes i samband med valet till EU-parlamentet 2014 stod det klart att röstnings- och vallokalerna ofta brast vad gäller tillgängligheten. Om alla ska kunna rösta så behöver vi ha ökat fokus på tillgänglighet, anser Malin Ekman Aldén.

– Vi vet att personer med funktionsnedsättning röstar i lägre utsträckning än andra grupper. Den som möts av en otillgänglig lokal kan ge upp och åka hem utan att rösta. Bristerna är ofta enkla att åtgärda och det går att göra mycket bara frågan uppmärksammas, säger hon.

Myndigheten för delaktighet kommer även att låta inventera tillgängligheten i 90 vallokaler på valdagen den 9 september.

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in