Lokalt | ​​​​​Tidplan klar för flytten av Risbergskas gymnasieprogram och vuxenutbildningen

By on 11 november, 2015

Sommaren 2016 flyttar Risbergskas gymnasieprogram till andra skolor och vuxenutbildningen flyttar in. Riksgymnasiet för döva och hörselskadade flyttar till Rudbecksgymnasiet vid årsskiftet 2016/2017, efter att de nya lokalerna har anpassats för hörselteknik.

Örebro kommun behöver fler platser inom grundskola och vuxenutbildning och färre inom gymnasieskolan de närmaste åren. För att anpassa lokalerna efter behoven och satsa på den pedagogiska verksamheten beslutade Programnämnd barn och utbildning tidigare i år att samla gymnasieutbildningarna på fem skolor, Karolinska, Virginska, Rudbeck, Tullängen och Kvinnersta. Det innebär att gymnasieprogrammen flyttar från Risbergska, som istället blir centrum för vuxenutbildning. Nu är tidplanen för flytten av Risbergskas gymnasieprogram och vuxenutbildningen klar.

Tidplan
Förvaltningen, kommunens lokalförsörjningsavdelning och fastighetsägaren har tillsammans arbetat fram en tidplan för flytten och ombyggnationer av lokaler. Redan i december 2015 börjar arbetet med att bygga om och anpassa lokaler på Risbergska, som blir centrum för vuxenutbildning.

Gymnasieprogrammen flyttar ut

Tidplan för flytt från Risbergska gymnasiet:
Sportlovet 2016, Språkintroduktionsprogrammet flyttar till Karolinska gymnasiet.
Sportlovet 2016, Samhällsprogrammet högfungerande autism flyttar till Virginska gymnasiet.
Sommarlovet 2016, Samhällsprogrammet flyttar till Rudbecksgymnasiet.
Sommarlovet 2016, Samhällsprogrammet media flyttar till Karolinska gymnasiet, undantaget kommande årskurs 2 och 3 som flyttar med till Rudbecksgymnasiet.
Årsskiftet 2016/2017, Riksgymnasiet för döva och hörselskadade flyttar till Rudbecksgymnasiet.

Riksgymnasiet för döva och hörselskadade
Eleverna vid Riksgymnasiet för döva och hörselskadade från Risbergska gymnasiet flyttar till Rudbecksgymnasiet vid årsskiftet 2016-2017.

– Vi jobbar på så fort vi kan, men det tar tid att installera hörseltekniska lösningar i de klassrum som behöver, och det är viktigt att det blir bra, säger Lars Thornberg, Lokalförsörjningsavdelningen.

Vuxenutbildning flyttar in
Så snart gymnasieprogrammen har flyttat ut från Risbergska, kan vuxenutbildningen börja flytta in.

Sommarlovet 2016, Komvux utbildningar, inklusive särskild utbildning för vuxna (Särvux) och SFI flyttar in i renoverade lokaler på Risbergska.

Lokalförändringar under pågående verksamhet
Nu i november pågår arbetet med att informera alla berörda om tidplanen. Några verksamheter, t.ex. biblioteket, kommer att få flytta inom Risbergskas lokaler för att möjliggöra renoveringen av lokaler.

– Vi informerar alla berörda under den här veckan och ska träffa samtliga lärare på Risbergska den 18 november. En inbjudan till ett möte med intresseorganisationerna för döva- och hörselskadade kommer att gå ut då vi känner särskilt ansvar för att kommunicera med dessa vad gäller tidplanen, säger Charlotta Karlsson-Andersson, Förvaltningschef på Gymnasiet och Vuxam.

Helhetsgrepp om skolornas lokaler
Örebro tar nu ett helhetsgrepp om skolornas lokaler, det betyder att även grundskolans lokaler kan påverkas av viss flytt och renovering. Förutom en ökning på ca 3700 barn ska många förskolor och skolor renoveras de kommande åren. Redan 2012 då vuxenutbildningen flyttade till Nikolaiskolan var planen att skolan skulle återgå till att bli grundskola inom fem år.

Höstterminen 2016, Gumaeliusskolan renoveras och verksamheten flyttar tillfälligt till tomma lokaler i Nikolaiskolan.

– Gumaeliusskolan ligger först i Futurums plan över planerade renoveringsobjekt och när Nikolaiskolan nu blir tom slipper vi tillfälliga paviljonglösningar, säger Lars Thornberg, Lokalförsörjningsavdelningen.

– Vi har verkligen gjort allt vi kan från alla parter för att få till en så bra planering som möjligt. Det är beklagligt att Riksgymnasiet får vänta med flytt till sin nya skola ännu en termin. Vi har gjort allt vad vi kan för att ombyggnationen och anpassningarna skulle kunna göras snabbare men detta är vad fastighetsägaren bedömer som rimligt. När allt väl är färdigt och även Riksgymnasiet flyttar in på Rudbeck har vi säkerställt moderna, funktionella och ändamålsenliga lokaler, säger Charlotta Karlsson-Andersson.

– Nu sätter vi igång arbetsgrupper som ska planera flyttarna och löpande information kring arbetet ska säkerställas till alla berörda, säger Lars Thornberg.

Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login