Lokalt | ​2015 ett genombrottsår för mobilparkering i Örebro

By on 16 februari, 2016

Under 2015 ökade antalet parkeringar betalda med mobilen med hela 102 procent jämfört med året innan. EasyPark ser 2015 som ett genombrottsår för mobilparkering i Örebro. Idag görs över 5 300 mobila parkeringar per månad i Örebro.

Den snabba mobilutvecklingen tillsammans med att kommunen satsar på att stimulera mobil betalning ligger bakom framgången. Genom att stimulera mobila betalningsmedel minskar behovet av fysiska automater och hantering av mynt, vilket är kostsamt för kommunerna och dess skattebetalare.

Den snabba ökningen innebär att idag allt fler använder sin mobil för att betala parkeringen. I Örebro ökade antalet mobila parkeringar med 102 procent under 2015.

– Vi har satsat mycket på att underlätta för Örebroborna genom att erbjuda olika alternativ för att betala sin parkering. Där är att kunna betala via mobilen ett bra komplement till övriga alternativ som används av Örebroarna, säger Ferid Kovacevic, chef Gata o Trafik på Örebro kommun.

Populär app i hela Sverige
Totalt sett ökade användningen av EasyPark med 70 procent jämfört med 2014. En viktig anledning till att användandet ökar är att den funkar i nära 40 kommuner i Sverige. Som konsument använder man samma app för alla parkeringar, oavsett stad.

Till skillnad från lokala parkeringsappar har vi möjlighet att lägga stora resurser på att konstant utveckla vår app som används på nio marknader i 400 städer. Nu senast har vi utvecklat en avancerad kartfunktion där vi kan guida användarna till en ledig parkering. Under 2016 kommer vi att utveckla en rad nya tjänster i appen, säger Anders Bäck.

Att använda samma app i flera städer är populärt. Två av tre använder EasyParks mobilapp hos mer än en parkeringsoperatör.

Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login