Lokalt | ​Återvinningsstation tas bort tillfälligt i Örebro

Av på 3 oktober, 2015

Återvinningsstationen som står vid OK/Q8 vid Hjalmar Bergmans väg- Baronbacken kommer tas bort den 5 oktober på grund av byggnation på platsen. Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) förbereder nu för att ställa ut återvinningsstationen igen, när byggnadsarbetet är slutfört och när bygglovsansökan är godkänd, vilket man uppskattar blir inom en månad.

Det är olyckligt att vi inte har någon ersättningsplats att tillgå under tiden men jag hoppas att våra återvinnare fortsätter att lämna förpackningar och tidningar till någon av våra andra återvinningsstationer närmast i området, säger Ulla Krohn, regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI). – Vi välkomnar att man kontaktar oss om det skulle bli fullt i behållarna på någon av våra angränsande återvinningsstationer.

Under tiden som återvinningsstationen är borttagen hänvisar FTI till den som står vid Statoil Eurostop på Ozongatan 2. Nu anpassas tömningar och städning för den stationen.

På Förpacknings- och Tidningsinsamlingens (FTI) hemsida hittar alla återvinnare snabbt den återvinningsstation som ligger närmast från där man befinner sig. Där ser man också när en station töms och städas, www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation. Genom att lägga in en genväg på skärmen i sin mobiltelefon kan man enklare nå informationen på FTI:s hemsida.

Fler och fler hittar den här tjänsten på vår hemsida, berättar Ulla Krohn.

Återvinningsstationer är till för att hushåll och privatpersoner ska kunna lämna sina pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning. Företag och andra verksamheter hittar var de gratis lämnar sina verksamhetsförpackningar på FTI:s hemsida, www.ftiab.se/mottagningspunkt.

Grovsopor lämnas till den anläggning som kommunen hänvisar till. Liksom återvinning av förpackningar och tidningar ger även det miljömässigt en vinst – varje gång!

Det är FTI som, på uppdrag av producenter verksamma i Sverige, samlar in och ser till att förpackningar och tidningar återvinns. Det görs bland annat via 5 800 insamlingsplatser runt om i hela landet.

Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in