Lokalt | ​Bring får uppdraget att samordna varutransporter i Örebro kommun

Av på 9 juni, 2015

Det är nu klart att det blir Bring Frigo AB som tillsammans med Bring Express AB får uppdraget att hantera kommunens varutransporter. Det som upphandlats är en transporttjänst och en distributionscentral för kommunens samtliga varor.

Driftstart den 1 december
Under sommaren och hösten planeras verksamheten tillsammans med Bring och från och med den 1 december driftsätts de samordnade varutransporterna. Första prioritet är livsmedel, övriga typer av varor tillkommer successivt.

Från flera leverantörer till en
Samordnade varutransporter innebär att distributionen överförs från flera enskilda varuleverantörer till en leverantör. Varuleverantörerna lämnar sitt gods på omlastningscentralen där varorna rangeras och samlastas för att distribueras med ett fordon. På så sätt fylls fordonen upp bättre och varutransporterna blir effektivare.
Leveranserna sker i förutbestämda rutter till beställande enheter på överenskommen leveransdag vid en fast tidpunkt, vilket ger bättre förutsättningar för skolan, förskolan eller äldreboendet att anpassa medarbetarnas scheman för att ta emot leveranser.

Därför införs samordnade varutransporter
Syftet med att samordnade varutransporter är framförallt miljöhänsyn, en ökad trafiksäkerhet runt framförallt förskolor och skolor samt en ökad möjlighet för mindre och medelstora företag att lämna anbud, berättar Markus Liljenroth, projektledare för samordnade varutransporter. Dessutom ställdes sociala krav vid upphandlingen som innebär att arbetslösa personer ska kunna få arbete vid omlastningscentralen.

Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in