Lokalt | ​Folkpartiet kritiska till S-budgeten

By on 18 november, 2015

Igår beslutade den politiska majoriteten i Regionen efter lång debatt att arbeta efter den budget S, V och MP tagit fram för Region Örebro län.  Folkpartiet är mycket kritiska till den antagna budgeten och menar att den saknar lösningar på de problem vården i länet har i dag.  

– Örebro län behöver ett tydligt ledarskap och tydliga satsningar för att lösa de långa vårdköerna och bristen på vårdpersonal. Tyvärr saknas både ledarskap och satsningar, säger Anna Ågerfalk, oppositionsråd för Folkpartiet Liberalerna.

Folkpartiet anser att stora delar av budgeten saknar viktiga satsningar för att göra vardagen bättre för boende i hela regionen. Under en längre tid har köerna för att få vård i Örebro län varit bland landets längsta, på senare år har också bristen på vårdpersonal lett till att vårdcentraler har fått avvisa patienter som har tvingats resa till andra kommuner för att få vård.

Det behövs ett omtag om Närsjukvården för att invånarna inte ska tvingas till långa resor när de behöver besöka en läkare. Man ska inte heller placeras i orimligt långa vårdköer innan man tex får göra en operation. Tyvärr har Socialdemokraternas 97 år långa styre fortfarande inte kommit med några lösningar för hur länets invånare ska erbjudas en bättre vård, fortsätter Ågerfalk.

Folkpartiet har bland annat presenterat förslag för att fler vårdföretag ska kunna öppna mottagningar i länet, införandet av en ny ambulans för att ge personer med psykisk ohälsa en bättre vård och karriärvägar för sjuksköterskor. Även lösningar för att läkare och sjuksköterskor med examen från andra länder snabbare ska komma in på arbetsmarknaden har presenterats. 

Folkpartiet har lagt fokus på att försöka förbättra vardagen för länets invånare. Vi vill få bort långa resor och köer. När man behöver vård ska man snabbt och enkelt kunna erbjudas en vård med hög kvalité, oavsett vart i länet man bor, avslutar Anna Ågerfalk (FP)

Politik | Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login