Lokalt | ​Onödigt sparande på vården när politiska ledningen abdikerat

By on 1 april, 2016

Det står allt mer klart att besparingarna på vården som den styrande majoriteten vill genomföra egentligen är onödiga. Socialdemokraterna har abdikerat från sitt ansvar att styra regionens vård. En organisation utan ledning är vilsen och verksamheten blöder pengar och resurser, samtidigt blir kvaliteten lidande.

När oppositionen till slut informeras om de besparingar socialdemokraterna och deras stödpartier avser genomföra, visar det sig att merparten handlar om administrativa åtgärder som borde ha genomförts av organisationen själv, för länge sedan. Det handlar till exempel om kostnader för vårdplatser som stängts men som ändå kostar, om samverkan mellan de tre olika sjukhusen och om åtgärder för att minska kostnaderna på vårdcentralerna, säger Anna Ågerfalk, regionråd i opposition för Liberalerna.

Men det är inga politiska frågor, fortsätter hon. Vi har vare sig kunskap eller kompetens i att gå in i det dagliga vårdarbetet. Vårt uppdrag är att peka ut riktningen för vården, fördela resurser och följa upp att de används rätt, och hela tiden jämföra kvaliteten på den vård vi ger med liknande vård i andra delar av landet.

Det är tyvärr uppenbart att socialdemokraterna istället för att jobba med organisationsledning går in och granskar detaljfrågor. Därigenom tar de över chefernas ansvar och omöjliggör deras arbete. Ingen vet vem som bestämmer, ingen pekar ut riktningen, ingen följer upp, ställer krav eller kräver återkoppling. Vi har länge påpekat detta och krävt åtgärder, exempelvis för ett år sedan i den nu nedlagda sjukvårdsnämnden. Men vi har hela tiden röstats ner. Resultatet ser vi nu.

Det vi politiker verkligen borde göra handlar om annat. Vi ska skapa strukturer och forma strategier för dagens och morgondagens vård. Då borde vi till exempel fatta beslut om:

  • Att tillåta fler privata alternativ inom primärvården, det vill säga fler privata vårdcentraler.
  • Att göra det möjligt att låta vårdcentraler drivas utan att ha all service tillgänglig jämt.
  • Att göra det möjligt för specialiserade BVC- och MVC-mottagningar frikopplade från vårdcentralerna.
  • Att öka utbildningstjänsterna och göra det möjligt att göra karriär som sjuksköterska.
  • Att satsa på förvårds- och eftervårdsplatser som ett mellanting mellan den kostsamma sjukhusvården och kommunernas omsorgsansvar.

Men då läggs locket på. Socialdemokraterna verkar vare sig vilja eller kunna skapa strukturer, forma strategier eller prioritera mellan olika åtaganden. Det blir istället en soppa av allt, där satsningar på tåg till Stockholm och bildandet av storregioner kan vara lika viktigt eller viktigare än att få till Sveriges bästa vård. Liberalerna kommer aldrig att gå med på besparingar som orsakats av en inkompetent politisk styrning, avslutar Anna Ågerfalk.

Politik | Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login