Lokalt | ​Örebro kommun tar emot utmärkelsen MajKommun 2015

By on 13 april, 2016

Sedan 2010 genomför Majblomman varje år en omfattande enkät, där vi ställer frågor till alla svenska kommuner om sådant som är angeläget för barn. Frågorna har koppling till sådant som ofta förekommer i bidragsansökningar till Majblommans lokalföreningar runt om i hela landet. Kommunledning, ansvariga för utbildning, kultur- och fritid samt socialtjänsten är respondenter.

Med våra rapporter vill vi sätta fokus på saker som gör att barn blir utsatta i olika situationer, och vi lyfter fram goda exempel från kommuner som tar barns rättigheter på allvar.

Örebro kommun utsågs till årets MajKommun 2015 med följande motivering:

”Kommunen har genom ett brett politiskt samförstånd valt att prioritera arbetet för att ge alla barn goda livschanser, oavsett familjesituation.

Barnperspektivet betraktas som överordnat på alla relevanta områden inom kommunen, och verktyg för revision finns för att säkra genomslag.

Tack vare detta har Örebro kommun kunnat inleda sitt långsiktiga arbete för alla barns bästa.

I kommunens handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn återfinns strategiska delmål, som bland annat rör sysselsättning, integration, skola, fritid och forskning.

Kommunen visar även förståelse för att uthållighet behövs för att visionerna ska komma barnen till godo i vardagen.”

Tidigare har följande kommuner fått utmärkelsen:
2014: Sundbyberg, 2013: Forshaga, 2012: Umeå, 2011: Trollhättan och Lerum, 2010: Gotland.

– Vi tror att våra kommunrapporter inspirerar många kommuner till konkreta åtgärder för barns bästa. Örebro kommun är ett mycket gott föredöme som lyft frågan till högsta politiska nivå, säger Majblommans generalsekreterare Lena Holm.

– Det är väldigt hedrande att få den här utmärkelsen. Jag vill rikta ett särskilt tack till alla barn som så framgångsrikt sålt majblommor i Örebro. De och Majblomman gör en ovärderlig insats för att stödja barn som kommer från utsatta förhållanden, säger Jessica Ekerbring, kommunalråd i Örebro med ansvar för barn och utbildning.

Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login